Активність особистості

aktivnist osobistosti 1 Активність особистості

Характер, умови життя, світогляд людини і попросту натхнення – все це є джерелами активності особистості. Бути цікавим і корисним як суспільству, так і самому собі гідне поваги. Чому одні люди виявляють більшу ініціативність, ніж інші і що в подібному випадку про них говорить така наука як психологія? Про це читайте далі.

Розбираємося в поняттях

Соціальна активність особистості – це свідома і цілеспрямована діяльність людини, що відрізняється ініціативністю і високої самомотивації. Справи і вчинки характеризують ступінь прояву сил і можливостей, а також здібностей індивіда як члена колективу і суспільства. Становлення і розвиток людей відбувається в рамках взаємодії один з одним. Потреба в повазі і соціальному статусі спонукає людину проявляти себе.

Психологічною основою для прояву творчої активності особистості слугують здібності, бажання і вміння людини. Важливу роль відіграє рівень розвитку уяви, інтуїції, а також розумова активність і потреба в самореалізації. Для творчості необхідно осяяння і натхнення. Творча робота починається з ідеї, яка і є головним стимулом для подальших дій. Ідея безпосередньо пов'язана з інтересами і потребами.

Проблема активності особистості в психології розглядається з точки зору внутрішніх спонукань людини, що залежать від зовнішніх впливів і підлаштовуються під необхідні умови. Принциповість, послідовність, відстоювання своїх поглядів, відсутність протиріч між словом і ділом – все це говорить про активну життєву позицію. У людині втілюються властиві кожному моральні цінності, які визначають характер його поведінки.

Воля як форма активності особистості увазі здатність індивіда свідомо регулювати свою діяльність, поведінку, контролювати емоції. Вона допомагає долати труднощі на шляху досягнення цілей. Це нелегкий процес подолання себе, коли потрібно не тільки міркувати і говорити, але ще і діяти.

Життєрадісність і позитивне мислення діють на оточуючих як магніт. Бути активним і «жадібним» до життя, значить бути успішним і здоровим. Фізичне здоров'я прямо залежить від емоційного стану. Останнє знаходиться в тісному зв'язку з діяльністю людини. Чим насиченіший життя, тим здоровіше ви себе відчуваєте, пам'ятайте про це.

×

Post a Comment