Ефективність управлінських рішень

efektivnist upravlinskih rishen 1 Ефективність управлінських рішень

Нам всім періодично доводиться приймати рішення і, треба сказати, заняття це непроста. Але набагато складніше тим, хто змушений робити вибір за всю організацію (відділ фірми). Тут без оцінки ефективності та якості управлінських рішень не обійтися.

Показники і критерії ефективності економічних рішень

Щоб говорити про якість управлінських рішень, необхідно визначитися з поняттям ефективності рішень та її видами. В економіці під ефективністю розуміють співвідношення результатів діяльності фірми. Зазвичай вони характеризуються прибутком і розміром коштів, витрачених на її отримання. Але однією економічною оцінкою економічної ефективності управлінських рішень говорити не можна, тому що рішення приймаються майже у всіх сферах діяльності фірми. Тому і видів ефективності існує декілька.

  1. Організаційна ефективність може проявлятися у зміні робочий функцій співробітників, поліпшення умов праці, оптимізація організаційної структури підприємства, скорочення чисельності співробітників, створення нового відділу і т.д.
  2. Соціальна ефективність управлінських рішень може полягати у створенні умов для творчої роботи співробітників, поліпшення обслуговування клієнтів, зменшення плинності кадрів, поліпшення психологічного клімату в колективі.
  3. Технологічна ефективність може виражатися у впровадженні сучасних технологій на виробництві, придбанні нової техніки, поліпшення продуктивності праці.
  4. Екологічна ефективність може бути виражена у забезпеченні безпеки для співробітників, екологічної безпеки роботи компанії.
  5. Правова ефективність полягає у забезпеченні безпеки, законності і стабільності роботи, зменшення штрафних санкцій.

Оцінка ефективності прийняття управлінських рішень

Методів оцінки ефективності безліч, вони класифікуються за складністю виконання, за характером виконуваних робіт, по точності одержуваних результатів, за обсягом витрат і т.д. Саме тому оцінка ефективності управлінських рішень довіряється групі висококваліфікованих фахівців. Розглянемо основні методи оцінки ефективності управлінських рішень.

  1. Метод порівняння полягає в зіставленні планових показників з фактичними величинами. Дозволяє виявити відхилення, їх причини та способи для усунення відхилень.
  2. Індексний метод потрібен при оцінці складних явищ, які не можна розбити на елементи. Дозволяють оцінити динаміку процесів.
  3. Балансовий метод полягає в порівнянні взаємопов'язаних показників. Дає можливість виявити вплив різних факторів на діяльність організації та вишукати резерви.
  4. Графічний метод застосовується у випадках, коли необхідна наочна ілюстрація діяльності фірми.
  5. ФВА (функціонально-вартісний аналіз) полягає в системному підході до дослідження з метою підвищення віддачі (корисного ефекту).

Методи підвищення ефективності управлінських рішень

Можна довго міркувати про методи підвищення ефективності управлінських рішень, але за великим рахунком їх два – поліпшення розробки рішення і підвищення контролю за виконанням рішення.

Адже якщо рішення не приносить бажаного результату або приносить його не повною мірою, то або при його розробці були допущені помилки, або щось наплутали виконавці. А з'ясувати це можна тільки провівши детальний аналіз ухвалення управлінського рішення. Оцінка ж, як ми з'ясували, справа непроста і дороге (особливо якщо залучати сторонніх фахівців), тому необхідно уважно ставитися і до етапів розробки рішення, і стежити за порядком його виконання. А також потрібно вміти грамотно донести ідею нововведення до співробітників, щоб не виникло непорозумінь.

Filed in: карьера
×

Post a Comment