Евристичний метод навчання

evristichnij metod navchannja 1 Евристичний метод навчання

Наш час багате різноманітністю доступної інформації, кількість джерел інформації та областей її застосування настільки велике, що вже не достатньо володіти статичним базовим набором знань і умінь, необхідно вміти навчатися, самостійно генеруючи нові ідеї.

Форми розвивального навчання – проблемне і евристичне – якраз і покликані розвинути в учнів здатність мислити творчо і нестандартно, бачити в традиційній ситуації нових проблеми і знаходити з них вихід, хотіти і вміти засвоювати нові знання самостійно.

Проблемне навчання передбачає створення під безпосереднім керівництвом викладача проблемної ситуації, з якої учні самостійно знаходять вихід, засвоюючи нову інформацію і використовуючи отриману раніше. При цьому викладач спрямовує учнів, допомагаючи їм досягти певного заздалегідь результату.

Суть евристичного методу навчання

При евристичному методі навчання викладач не знає заздалегідь, до якого рішення поставленої задачі прийдуть учні. У цьому методі перед учнями ставляться завдання, що не мають однозначного рішення і вони повинні самостійно висунути можливі способи вирішення проблеми, підтвердити їх або спростувати, і досягти в результаті несподіваного найчастіше результату.

Отримання нових знань і умінь учнем відбувається за допомогою такого методу навчання, як евристична бесіда. Тобто учні не отримують готового набору знань, який їм необхідно зазубрити, а досягають його самостійно в процесі бесіди з викладачем, шляхом постановки і знаходження відповідей на проблемні питання, вирішення пізнавальних завдань.

Головна особливість технології евристичного освіти в тому, що особиста творча діяльність учня і вивчення освітніх базових стандартів міняються місцями. Спочатку учень самостійно досягає свого результату у вирішенні поставленого завдання, а потім вже порівнює його із загальновідомими аналогами.

×

Post a Comment