Гнучкість мислення

gnuchkist mislennja 1 Гнучкість мислення

Гнучкістю мислення – це вміння людини швидко реагувати, легко знаходити нові відмінні один від одного варіанти вирішення якої-небудь проблеми. Уміння вільно розпоряджатися наявними ресурсами (матеріальні, інформаційні), виявляти закономірності, складати асоціативні зв'язки, вміти мислити і діяти в широкому діапазоні побачених можливостей. Про те, як розвинути гнучкість мислення ми поговоримо сьогодні.

Гнучкість розуму – це здатність бачити в перспективі подальший розвиток ситуації. Володіючи таким умінням, людина може розібрати її на складові, оцінити, подивитися на виниклу проблему під іншим кутом. Зрештою людині вдасться спрогнозувати всі можливі варіанти вирішення тієї чи іншої задачі, а так само їх наслідки.

Прямо протилежним властивістю гнучкості розуму прийнято вважати інертність і ригідність. Іншими словами, це повільність, загальмований мислення. Поведінка людини характеризується скутістю і слабким умінням перемикати свою увагу і спрямовувати енергію з однієї справи на іншу. Обмеженість думки є серйозною перепоною на шляху до успіху та досягнення мети.

Розвиток гнучкості мислення

У нашому житті все дуже нестабільно і мінливе. Не всі події людина може контролювати. Людині, яка має гнучкість розуму, легше приймати і адаптуватися до змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі. Розвиток гнучкості мислення необхідно людині, для того щоб в будь-якій ситуації робити правильний вибір, знаходити нестандартні рішення складних ситуацій, а так само вміти вирішувати власні протиріччя і внутрішньоособистісні конфлікти.

Дослідження в області гнучкості людського мислення довели його прямий зв'язок з обсягом наших знань, навичок, здібностей і вмінь. Проведені експерименти свідчать також про те, що накопичений життєвий досвід не тільки не сприяє формуванню нових ідей і стратегій, а, навпаки, гальмує і перешкоджає цим процесам.

Для того щоб розвинути гнучкість розумових процесів необхідно навчитися в певних ситуаціях імпровізувати і шукати нові шляхи вирішення завдань і питань. Відкиньте все те, що ви знаєте і пам'ятаєте-поради, формули, особисті приклади успішних людей. Ввімкнетеся в «гру» і придумуйте свої правила. Не йдіть легким, вже протоптаних шляхом. Розвивайте здатність міркувати над тим що відбувається тут і зараз, у сьогоденні.

×

Post a Comment