Імпульсивність

impulsivnist 1 Імпульсивність

Іноді трапляється, коли ми описуємо характер якоїсь людини, вживаємо слово «імпульсивний». Але виникає питання про те, чи знаємо ми справжнє значення, чи розуміємо ми, що собою являє імпульсивність.

Перш за все, необхідно відзначити, що це особистісне якість змушує людину, нехай навіть і несвідомо для нього самого, вживати дії, що не піддаються попередньому довгому обмірковуванню, зважуванню всіх «за» і «проти». На жаль, під дією імпульсивності, хвилинних емоцій, людина може прийняти доленосне рішення.

Імпульсивність в психології передбачає собою особливість у поведінці людини, яка складається у притаманній йому схильності приймати рішення, діяти по першому спонуканню, під впливом на нього обставин чи емоцій. Імпульсивний індивідуум не схильний обдумувати свої вчинки, але відразу ж реагує на них і згодом часто кається у скоєному. Причиною появи її у підлітків є як наслідок від підвищеної емоційної збудливості. А у дорослих імпульсивність може виявитися при перевтомі, деяких захворюваннях і афекті (тобто при сильному, але короткочасному, емоційному переживанні, яке зазвичай супроводжується щодо різкими внутрішніми і руховими психічними проявами особистості).

Імпульсивність є певним антонімом до поняття «рефлексивність». Рефлексивність – імпульсивність являє собою гіпотетичне визначення виміру когнітивного стилю особистості. Воно засноване на спостереженні, на підставі якого був зроблений висновок, що при вирішенні проблем людей можна розділити на два типи. Перший тип схильний до швидкого реагування, беручи до уваги перше, що спало на думку (імпульсивність), в той час як, другий тип виявляє тенденцію бути більш систематичним, тобто перед тим, як робити якісь дії, вони ретельно обдумують проблему.

Як правило, імпульсивна людина через деякий час починає шкодувати про скоєний вчинок, що раніше призвело до руйнування будь-яких відносин. Залежно від особистісних якостей, ця людина може або попросити вибачення, або ж ще більше погіршити становище.

Тест на імпульсивність

Для того, щоб визначити наявність імпульсивності, використовуються спеціально створені тести (наприклад, опитувальник імпульсивності Х.Айзенка).

У наведеному нижче опитувальнику, випробуваному необхідно поставити поруч з твердженням «+» або «-», залежно від того згоден чи ні.

 1. Вам властиво поспішне прийняття рішень.
 2. У повсякденності ви дієте під впливом моменту, не замислюючись про наслідки.
 3. При прийнятті рішень, ви зважуєте всі «за» і «проти».
 4. Говорити не думаючи – це про вас.
 5. Ви часто поступаєте під впливом на вас почуттів.
 6. Ви ретельно обмірковуєте те, що хочете зробити.
 7. Ви роздратовані побачивши людей, які не завжди здатні швидко зважитися на що-небудь.
 8. Розсудливість близька вам.
 9. Емоції важливіше розуму, якщо ви маєте намір щось зробити.
 10. Вам не подобається подовгу вибирати варіанти для прийняття рішення.
 11. Часто критикуєте себе за поспішність у прийнятті рішення.
 12. Ви часто думаєте про наслідки рішення, яке збираєтеся прийняти.
 13. Вам властиве довгий коливання, аж до останнього моменту, при прийнятті рішення.
 14. Ви довго обмірковуєте навіть при вирішенні простого питання.
 15. У конфліктній ситуації ви дасте відсіч кривдникові, не роздумуючи.

За «+» на запитання 1,2,4,5,7,9-12 і 15 і за негативні відповіді на № 3,6, 8,13,14, необхідно поставити 1 бал. Разом, чим більше кількість підрахованих балів, тим більше у вас виражена імпульсивність.

Необхідно пам'ятати, що не можна однозначно стверджувати, що імпульсивність являє собою щось негативне в особистості. Не варто забувати, що людська натура багатогранна і в більшості випадків непередбачувана.

×

Post a Comment