Інтерактивні методи навчання

interaktivni metodi navchannja 1 Інтерактивні методи навчання

Корінні зміни, які відбулися і продовжують відбуватися в сучасному суспільстві, створюють передумови для повного оновлення освітньої системи. Така тенденція знаходить відображення у розробці та подальшому впровадженні інтерактивних методів навчання – нових технологій освіти, заснованих на світовому педагогічному досвіді. При цьому використання інтерактивних методів навчання передбачає нову роль для вчителя чи викладача. Тепер вони не транслятори знань, а активні керівники та учасники навчального процесу. Головне завдання їх полягає в тому, щоб будувати діалоги учнів з пізнаваною ними дійсністю.

Однак суть інтерактивних методів навчання в школі багато вчителів все ще не розуміють, продовжуючи передавати знання і оцінювати засвоєний матеріал. Насправді ж вони повинні підтримувати у школярів інтерес до своїх дисциплін, вміти організувати їх самостійне навчання, розбиратися в психології, а також використовувати нові педагогічні концепції і технології. Якщо максимально спростити, то вийде наступне: сучасна економіка потребує фахівців, готових приймати рішення, за них відповідати і вміти сприймати критику, а на ділі в школі за урок 80% мовлення вимовляє вчитель – учні пасивно слухають.

Інтерактивне навчання в школі

Основна відмінність інтерактивного методів навчання в початковій школі полягає в тому, що учнів необхідно навчати вибірково і короткочасно, тобто інтерактивні технології повинні використовуватися на певному етапі уроку, з певною метою, у певних часових рамках. Для цього найчастіше використовуються такі засоби, як електронні підручники, новітні засоби мультимедіа, комп'ютерне тестування та методичне забезпечення. Останні дослідження показали, що найвищі результати дають інтерактивні методи навчання англійської мови та інформатики. Дітям набагато цікавіше займатися на інтерактивній дошці, комп'ютері, а це – відмінна мотивація. Спільне навчання, коли кожен школяр обмінюється знаннями з однокласниками, відбувається в атмосфері взаємної підтримки, що розвиває комунікативні навички. Діти вчаться працювати в команді, розуміти один одного і бути успішними.

Інтерактивні методи навчання на уроках засновані на використанні зв'язків «учень-учитель», «учень-учень», «учень-група учнів», «вчитель-група учнів», «група учнів-група учнів». При цьому учні, які в даний момент знаходяться поза групою, вчаться спостерігати за розвитком ситуації, аналізувати її, робити висновки.

Інтерактивне навчання у вузах

Логічним продовженням інтерактивного навчання є методика, яку слід використовувати у вузах. На відміну від загальноосвітньої школи, у вузах інтерактивні форми і методи навчання повинні займати від 40 до 60% заняття. Часто використовуються такі види і методи інтерактивного навчання, як мозковий штурм, рольові ігри (ділові, імітаційні) і дискусії. Здійснити точну класифікацію інтерактивних методів навчання практично неможливо, тому що вони тісно переплітаються, доповнюючи один одного. Під час одного заняття студенти можуть займатися творчими завданнями в малих групах, обговорювати питання всією аудиторією, пропонувати індивідуальні рішення. Головне завдання викладача полягає в тому, щоб студенти не слухали, не вчили, що не робили, а розуміли.

Якщо впровадження інтерактивних методик у школах і вузах буде здійснюватися системно, то кількість відбулися, здатних мислити, приймати відповідальні рішення особистостей різко зросте.

×

Post a Comment