Класифікація почуттів та емоцій

klasifikacija pochuttiv ta emocij 1 Класифікація почуттів та емоцій

Людські почуття і емоції володіють великою багатогранністю. Вони являють собою загальновизнану важливість в житті людини, але класифікація почуттів та емоцій має декілька видів. Кожен вчений, який прагнув дати їм точну класифікацію, виділяв на свій розсуд певні характеристики та особливості.

Так, відповідно до класифікації американського психолога Изарда, емоції включають в себе такі психологічні стани як: здивування, провину, страждання, інтерес, страх, радість, сором і т.п.

Почуття, у свою чергу, є найскладнішою формою протікання емоційних процесів у життєдіяльності кожної особистості. І якщо розглядати почуття емоції під таким кутом, то вони складаються з понятійних та емоційних компонентів.

Так, органи чуття – це спеціалізовані органи, пі допомогою яких нервова система людини здатна отримувати різні подразнення з внутрішнього і зовнішнього середовища. Дані роздратування людина сприймає як відчуття.

Роздратування, що роблять вплив на органи чуття людини, впливають на протікання його емоційних процесів.

Класифікація органів чуття

Залежно від свого походження і будови, органи чуття поділяються на:

  1. Зір і нюх. Їх рецепторні клітини розвиваються з ембріональної нервової пластини.
  2. Органи смаку та рівноваги. Їх сприймають елементами є сенсорно-епітеліальні клітини. Це вторинно-чутливі органи почуттів.
  3. Дотик. У цих органів почуттів відсутня будь чітка система будови.

Проаналізуємо, як класифікація почуттів та емоцій залежать від різних потреб людини.

Отже, розрізняють емоції і почуття:

  1. Естетичні.
  2. Моральні.
  3. Практичні.
  4. Інтелектуальні.
  5. Вищі.

Так, класифікація почуттів людини залежить від його соціальних потреб, наприклад любов до батьківщини, можна віднести до вищих почуттів. Вони відповідають за вищі людські соціальні потреби.

Моральні проявляються і залежать від міжособистісних відносин. Особистість відчуває моральні почуття, як до інших людей, так і до себе. Наприклад, любов, совість, дружба.

Практичні почуття являють собою різного роду переживання (трудові та ін сфер діяльності).

Інтелектуальні знаходять своє вираження тоді, коли людина відчуває здивування або радість, пізнаючи щось нове. Естетичні почуття викликаються при перегляді чогось прекрасного, надихаючого.

Варто відзначити, що почуття і емоції не мають кордонів своєї вираженості. Так, людина може відчувати амбівалентність почуттів (тобто в одну мить і захоплюватися кимось, а й одночасно засуджувати цю ж особу за щось інше).

×

Post a Comment