Конкретизація

konkretizacija 1 Конкретизація

Людина отримує інформацію з навколишнього світу. Він здатний представляти внутрішні і зовнішні форми предметів, передбачати їх зміни за часом, згадувати їхні образи в періоди відсутності цих предметів. Все це стає можливим завдяки людському мисленню. Процес мислення – складний механізм, що спирається на відчуття, сприйняття, обробку інформації. Виділяють наступні види розумових функцій:

  • аналіз;
  • синтез;
  • порівняння;
  • узагальнення;
  • класифікація;
  • абстрагування;
  • конкретизація.

Розглянемо докладніше два останніх терміна.

Абстрагування і конкретизація

Ці процеси тісно взаємопов'язані. Абстрагування (лат. abstractio) – відволікання. Людина відволікається від ряду властивостей і відносин предмета, проникаючи в його глиб. Прикладом абстракції може стати вивчення певної породи дерев (припустимо, хвойних). У процесі їх вивчення ми відволікаємося від ознак, притаманних усім деревам, а концентруємося тільки на особливостях даної породи, таких як голки, виділення смоли, специфічний запах всіх хвойних дерев. Тобто абстрагування – це концентрація на більш узагальнених речах.

Конкретизація протилежна цьому процесу. Вона не дає відволіктися від різних властивостей і ознак предметів і явищ, а навпаки відводить їм підвищену увагу. Таким чином, конкретне – наповнення якої картини приватними ознаками.

Термін конкретизація (лат. – concretus – сформований, згущений) означає логічний прийом, використовуваний у процесі пізнання. Ця розумова операція, однобічно фіксує ту чи іншу характеристику предмета, без урахування зв'язків з іншими характеристиками, тобто, не поєднуючи їх в єдине ціле, а вивчає кожне окремо. Найчастіше прийом конкретизації використовується при роз'ясненні нового навчального матеріалу. Наочним посібником для неї виступають таблиці, схеми, частини предметів.

У логіці поняття конкретизації застосовується до розумової операції, що дає можливість подумки перейти від абстрактного (загального) до одиничного. У навчальній діяльності прикладом конкретизації служать математичні або граматичні правила, фізичні закони і т.д. Важливу роль конкретизація грає в поясненнях, які ми даємо іншим людям, наприклад пояснення уроку вчителем. У загальних рисах урок зрозумілий, але якщо запитати про будь деталях, діти стикаються з труднощами. Саме тому отримані знання неможливо застосувати на практиці, зважаючи на їх абстрактного розуміння. У цьому випадку дітям доводитися зазубрювати загальні положення уроку, не розуміючи його змісту. Враховуючи ці особливості мислення, вчителю необхідно проводити заняття з використанням прикладів, наочного матеріалу і конкретизацією випадків. Особливо важливий такий метод конкретизації в початкових класах.

Також даний розумовий процес займає важливу роль у нашому повсякденному житті. З його допомогою ми пов'язуємо наші теоретичні знання з життєвою діяльністю і практикою. Відсутність конкретизації перетворюють знання в голі й марні абстракції.

Сукупність абстракції і конкретизації в психології є основною умовою істинного розуміння дійсності. Домінуюче конкретне мислення, без абстракції може говорити про наявність у людини відхилень в інтелектуальному розвитку. Це можуть бути легкі форми олігофренії, деменція, епілепсія та ін Тому для загального розвитку мислення необхідно розвивати спочатку його конкретну діяльність, прісовокупляя до неї і абстрагування.

×

Post a Comment