Матеріальна відповідальність працівника

materialna vidpovidalnist pracivnika 1 Матеріальна відповідальність працівника

Основу нашого сучасного суспільства становлять трудові відносини. У законодавстві з цього приводу передбачені права, обов'язки і звичайно відповідальність усіх учасників таких відносин. Безсумнівно, у регулюванні поведінки працівника і роботодавця важливу роль відіграє трудова відповідальність. Буває вона різних видів, застосовується внаслідок порушення встановлених правил і полягає в настанні негативних наслідків для порушника.

Щоб розуміти всю суть питання необхідно врахувати, що з точки зору юриспруденції поняття "відповідальність працівника" необхідно тлумачити, як встановлену законом або договором обов'язок правопорушника зазнати несприятливі наслідки у вигляді обмежень особистого чи матеріального характеру, яка виникає після вчинення правопорушення та у зв'язку з правопорушенням. Якщо говорити простою мовою – то за заподіяну шкоду працівник зобов'язаний нести відповідальність.

У разі, коли невиконання або неналежне виконання трудових обов'язків сталося з вини працівника, то оплата заробітної плати за законом проводиться відповідно до обсягу виконаної роботи. У якості ж міри відповідальності за порушенням працівником трудових обов'язків до нього застосовуються дисциплінарні стягнення у вигляді простого зауваження, попередження, догани або навіть звільнення. Важливо пам'ятати, що в якості міри відповідальності законодавство не передбачає можливості утримання коштів із заробітної плати.

Коли відповідальність набирає чинності?

Отже, матеріальна відповідальність працівника буває повною або частковою. Часткову він несе в межах свого щомісячного заробітку. Повна ж відповідальність полягає в обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі і це може бути цілком значних розмірів сума. Саме тому для настання такої відповідальності законом передбачено деякі особливі умови, які необхідно знати:

  1. Така відповідальність покладена на працівника за законодавством і з працівником було укладено письмовий договір.
  2. Йому були довірені матеріальні цінності, нестачу яких він припустився.
  3. Шкода була заподіяна навмисно або ж у стані алкогольного чи іншого сп'яніння, навіть якщо працівник не усвідомлював, до чого можуть привести його дії.
  4. Необхідно наявність вироку суду про те, що саме з вини цього працівника було завдано збитків.
  5. Якщо шкоди було завдано внаслідок розголошення таємниці, то роботодавцю необхідно буде довести, що відомості дійсно становили охоронювану законом таємницю.

Коли співробітник може не нести відповідальність?

Також у законодавстві передбачено звільнення працівника від відповідальності з підстав, які сталися внаслідок таких обставин:

  1. Дії непереборної сили, тобто всі ті явища, на які працівник не може вплинути (урагани, землетруси, війни).
  2. Необхідна оборона або крайня необхідність у вигляді дій по захисту самого працівника, інших людей або суспільства в цілому.
  3. Невиконання роботодавцем своїх обов'язків, які забезпечували умови зберігання того майна, яке було довірено працівникові.
  4. У разі якщо мав місце нормальний господарський ризик (не було іншого способу досягнення результату і всі заходи щодо запобігання шкоди були прийняті, а об'єкт ризику – майно, а не людське життя чи здоров'я).

На закінчення відзначимо, що ніхто не застрахований від можливого заподіяння шкоди, але, тим не менш, сумлінне та уважне ставлення до роботи допоможе уникнути негативних наслідків.

Filed in: карьера
×

Post a Comment