Механізми психологічного захисту

mehanizmi psihologichnogo zahistu 1 Механізми психологічного захисту

Життя сучасної жінки насичена найрізноманітнішими подіями, і не всі вони дарують тільки позитивні емоції. Тому уникнути стресів неможливо, ми їх отримуємо протягом тижня стільки, що залишається тільки дивуватися, як нам вдається зберігати психічне здоров'я. Насправді нічого дивного тут немає, безпеку забезпечують механізми психологічного захисту особистості. Вони досить численні і різноманітні, правда, у кожної людини існує схильність до одного або кількох способів самозахисту.

Феномен психологічного захисту

Вперше про функції та видах психологічного захисту заговорив Зигмунд Фрейд у 1894 році. Він вважав, що ця здатність людини є вродженою і відкривається в екстремальних умовах і служить для зняття внутрішнього конфлікту між несвідомим і свідомістю. Пізніші дослідження показали, що механізми психологічного захисту особистості вродженими не є, а отримуються в процесі індивідуального розвитку, і спрямовані вони в першу чергу для дозволу соціогенних конфліктів. Тобто захисні механізми є продуктами навчання особистості, на відміну від запропонованих Фрейдом стереотипних схем. Саме тому люди мають не повний набір способів психологічного захисту, а тільки ті, яким встигли навчитися.

Види психологічного захисту

 1. Заперечення – виявляється в спробах уникнути інформації, яка несумісна позитивними уявленнями про себе. Ті факти, що суперечать установкам, просто не сприймаються. Найчастіше такий механізм використовується вселяються людьми і зустрічається при соматичних хворобах.
 2. Витіснення – допомагає уникнути внутрішнього конфлікту шляхом уникнення не всієї інформації про травмуючої ситуації, а тільки істинного мотиву своїх дій. Витіснення не допускає у свідомість бажань, які не відповідають моральним установкам особистості.
 3. Раціоналізація – дає можливість усвідомлювати тільки ту частину, що надходить, яка допомагає пояснити свою поведінку що не суперечить нормам і добре контрольоване.
 4. Проекція – проявляється в несвідомому перенесенні своїх почуттів, прагнень і бажань на іншу людину, суспільство, обставина, з метою перекладання відповідальності за своє життя і вчинки на інших. Цей механізм починає діяти, коли людина близька до усвідомлення своїх негативних сторін.
 5. Ідентифікація – варіація проекції, яка пов'язана з ототожненням себе з іншою людиною, з перенесенням його почуттів і якостей на себе. Тільки в цьому випадку людина не перекладає свою відповідальність на плечі інших, а намагається наблизитися і зрозуміти іншу людину. Часто використовується для підвищення самооцінки.
 6. Відчуження – формує ізоляцію частини свідомості, яка пов'язана з травмуючими подіями. Такий прийом дробить свідомість, тому деякі події сприймаються окремо, без встановлення між ними емоційних зв'язків.
 7. Заміщення – це перенесення реакції з предмета недоступного людині на інший, більш доступний об'єкт. Наприклад, розсердившись на начальника і не маючи можливості висловити йому своє невдоволення, ми б'ємо тарілки або кричимо на своїх близьких. Все це випадки заміщення.
 8. Сновидіння – дозволяє людині перенести недоступні з якої-небудь причини в реальності дії в світ нереальний, в сон.
 9. Реактивний освіта – застосовується для стримування радісних емоцій від володіння предметом бажань, замінюючи їх на прямо протилежні.
 10. Компенсація – розвивається і використовується зазвичай свідомо, призначений цей механізм для стримування горя, печалі з приводу уявної чи реальної втрати.
 11. Сублімація – перенаправлення енергії з задоволення бажань, що виглядають антисоціальними, на більш прийнятні цілі.
 12. Регресія – повертає людину до ранніх, інфантильним реакцій на життя, заняття ролі дитини в сім'ї та суспільстві.
 13. Фантазування – дає можливість підвищити власну цінність шляхом прикрашання свого життя.
 14. Катарсис – зміна системи цінностей, що дозволяє послабити дію травмуючого фактора.

Якщо говорити про особливості форм психологічних захистів, то головною буде прагнення абсолютно всіх повести людини від реальності, така собі брехня в порятунок.

Система психологічного захисту людини

Способи психологічної самозахисту складаються в багаторівневу систему, мета якої забезпечення інформаційно-психологічного захисту людини. Розрізняють 3 основних напрямки її функціонування:

 • соціальний, враховує масштаби суспільства;
 • соціально-груповий, використовується в рамках соціальних груп;
 • індивідуально-особистісний.

Як вже говорилося вище, не всі види захисту у всіх розвинені однаково, крім того особливості розвитку кожного механізму можуть служити причиною різних порушень і захворювань. Для їх виявлення проводиться діагностика механізмів психологічного захисту, за результатами якої висновки про стан людини і необхідних методах терапії.

×

Post a Comment