Метод анкетування

metod anketuvannja 1 Метод анкетування

Анкетування – це одне з основоположних технічних засобів, при проведенні будь-якого соціального чи соціально-психологічного дослідження. Також, це один з найбільш поширених видів опитування, в якому комунікація між дослідником і респондентом відбувається посредствам тексту анкети.

Види анкетування

Існує кілька класифікацій, по яких прийнято розподіляти проведення анкетування.

За кількістю респондентів

 1. Індивідуальне анкетування – опитується одна людина.
 2. Групове анкетування – опитуються кілька людей.
 3. Аудиторне анкетування – різновид анкетування організована таким чином що, заповненням анкет займається група людей, зібраних в одному приміщенні відповідно до правил процедури проведення.
 4. Масове анкетування – участь беруть від сотні до декількох тисяч чоловік.

За типом контактів з респондентами

 1. Очне – опитування проводиться за участю дослідника-анкетера.
 2. Заочне – інтерв'юер відсутня.
 3. Розсилка анкет поштою.
 4. Публікація анкет в пресі.
 5. Інтернет анкетування.
 6. Вручення та збір анкет за місцем проживання, роботи і т. д.
 7. Онлайн-анкетування.

Даний метод має як позитивні, так і негативні сторони. До плюсів варто віднести швидкість отримання результатів і порівняно невеликі матеріальні витрати. Мінуси анкетування полягають в тому, що отримана інформація є дуже суб'єктивною і не вважається достовірною.

Анкетування в психології використовується з метою отримання якоїсь інформації. Контакт психолога з опитуваним, зведений до мінімуму. Це дозволяє говорити про те, що особистість фахівця проводить опитування жодним чином не вплинуло на результати, отримані при психологічному анкетуванні.

Прикладом використання методу анкетування в психології, може послужити опитування Ф.Гальтона, який досліджував вплив навколишнього середовища і спадковості на рівень інтелекту. В якості респондентів в опитуванні взяли участь більше сотні відомих британських вчених.

Мета анкетування

Перед проводять опитування спеціалістом спочатку стоїть завдання визначитися з метою анкети, яка формулюється індивідуально в кожному конкретному випадку.

 1. Оцінка співробітниками компанії проведених інновацій в її управлінні.
 2. Опитування працівників з приводу якогось конкретного питання, з метою подальшого коректування методів роботи керівництва.
 3. Опитування людей з метою дізнатися їхнє ставлення до того чи іншого соціального явища і т.д.

Після того як мета анкетування визначена, складається сама анкета і визначається коло респондентів. Це можуть бути як співробітники компанії, так і перехожі на вулиці, люди похилого віку, молоді мами і т.д.

Особлива увага приділяється обсягом анкети. На думку фахівців в стандартній анкеті має бути не більше ніж 15 і не менше ніж 5 питань. На початок анкети необхідно виносити питання, які потребують особливих розумових зусиль. У середині анкети варто поставити найскладніші питання і врешті вони знову повинні змінитися на більш легкі.

За допомогою соціального анкетування можна без зусиль отримати високий рівень масовості проведеного дослідження. Воно проводитиметься в більшості випадків у тих ситуаціях, коли за короткий часовий проміжок необхідно отримати дані від великої кількості людей.

Особливою відзнакою цього методу від інших існуючих можна вважати анонімність. Анонімне анкетування дає набагато більше правдивих і відкритих висловлювань. Але є у цього виду письмового опитування і зворотна сторона медалі, з – за відсутності необхідності вказувати свої дані респонденти дуже часто дають поспішні й необдумані відповіді.

×

Post a Comment