Метод опитування

metod opituvannja 1 Метод опитування

Метод опитування відноситься до методів дослідження вербально-комунікативним, і має на увазі взаємодію між фахівцем і клієнтом через заповнення останнім відповідей на перелік заздалегідь сформульованих питань.

Метод опитування в психології

Саме такий метод в даний час є одним з превалирующих в області психології. Саме так спеціалісту найпростіше отримати конкретну інформацію для аналізу. Опитування, як правило, полягає в процесі отримання відповідей на список важливих питань з тієї області, в якій проводиться дослідження. Як правило, опитування вирішують масові завдання, адже специфіка їх проведення дозволяє в короткі терміни отримати відомості не від одного індивіда, а від групи людей.

Методи опитування по виду діляться на стандартизовані і нестандартизовані. Перші дозволяють отримати лише загальні враження про небудь справі, коли як в останніх відсутні які б то не було точні рамки, і в даному випадку дослідник здатний змінювати хід опитування безпосередньо в процесі, залежно від реакції респондента. У цьому відношенні опитування як метод психологічного дослідження може бути використаний в самих різних цілях і дозволяє проводити аналіз всіляких аспектів людської психіки.

Важлива характеристика методу опитування полягає в тому, що фахівець повинен скласти такі програмні питання, які відповідають основній задачі, але при цьому для розуміння доступні лише фахівцям. Ці питання надалі формуються на простій мові.

Метод опитування – види

До методів опитування відносяться наступні його різновиди:

  • анкетування;
  • особистісні тести;
  • метод сходи;
  • метод інтерв'ю (його відносять не тільки до методу опитування, а й до методу бесіди);
  • питання.

Всі ці основні методи опитування дозволяють швидко розібратися в цікавій проблемі і легко використовувати ці знання в подальшому.

Метод опитування: якими повинні бути питання?

При складанні опитування важливо, щоб кожен з питань не тільки дозволяв характеризувати людини, але був конкретним і окремим, логічним і зрозумілим, коротким і простим. Потрібно стежити за тим, щоб у питанні не було будь-яких підказок чи вказівок на конкретний тип відповіді, це дозволить уникнути шаблонності з боку відповідача. Мова питань тесту повинен бути загальновживаним, нейтральним і не містити експресивного забарвлення. Особливу табу діє на питання, які мають вселяє характер.

Залежно від характеру дослідження, психолог може включити до опитування закриті питання з вибором з декількох пунктів відповіді або відкриті питання, на які відповідає повинен дати певний поширений відповідь. Очевидним недоліком методу опитування у випадку з вибором з готових варіантів відповіді є ймовірність неуважного, необдуманого відповіді, «автоматизм» у заповненні, що в підсумку може призводити до спотворення результатів тестування.

Неструктуровані, відкриті питання дозволяють відповідати у вільній формі, що дає більш точні результати тестування, але в значній мірі ускладнює обробку результатів. Найчастіше це забирає багато часу і у респондента, і у фахівця. Переваги і недоліки такого методу опитування приблизно врівноважують один одного.

Крім цього, спеціалісту важливо вибрати основний тип питань, які він буде використовувати: або суб'єктивні, коли людині надається вирішити, як би він повів себе в тій чи іншій ситуації, або проективні, які задаються в третій особі і в цілому не вказують на конкретну особу .

×

Post a Comment