Методика «Інтелектуальна лабільність»

metodika intelektualna labilnist 1 Методика «Інтелектуальна лабільність»

Методика «Інтелектуальна лабільність» створена для того, щоб мати можливість прогнозувати успішність у проф. навчанні або освоєнні будь-якого нового виду діяльності. Крім цього, можлива і оцінка трудової практики. При цьому тест на лабільність вимагає тільки ручку і спеціальний бланк.

Інтелектуальна лабільність: тест

Для відповіді на 40 питань дається обмежений час. Інструкція коротке і проста: попросіть бути уважними, не відволікатися і не перепитувати питання. На кожну відповідь дається всього 3-4 секунди.

 1. Запишіть 1-шу літеру імені "Сергій" і останню букву назви першого місяця року.
 2. (Комірка 4) Напишіть «пар» так, щоб будь-яка одна буква була в трикутнику.
 3. (Комірка 5) Розділіть чотирикутник двома горизонтальними і двома вертикальними лініями.
 4. (Комірка 6) Проведіть від 1-го кола до 4-го лінію так, щоб вона проходила під колом 2 і над колом 3.
 5. (Комірка 7) Поставте плюс в трикутнику, а цифру 1 – там, де трикутник і прямокутник мають загальну площу.
 6. (Комірка 8) Розділіть 2-й коло на три, а 4-й на дві частини.
 7. (Комірка 10) Якщо сьогодні не середу, то напишіть передостанню букву вашого імені.
 8. (Комірка 12) Поставте в 1-й прямокутник «+», 3-й закресліть, в 6-му поставте нуль.
 9. (Комірка 13) З'єднайте точки прямою лінією і поставте плюс у меншому трикутнику.
 10. (Комірка 15) Обведіть в коло одну приголосну букву і закресліть голосні.
 11. (Комірка 17) Бічні сторони трапеції продовжите так, щоб вони перетнулися, точки перетину позначте останньою буквою назви Вашого міста.
 12. (Комірка 18) Якщо в слові «синонім» 6-а буква – голосна, поставте в прямокутнику цифру «один».
 13. (Комірка 19) Обведіть велику окружність і поставте в меншу «+».
 14. (Комірка 20) З'єднайте між собою точки 2,4,5, не зачіпаючи 1 і 3.
 15. (Комірка 21) Якщо пара багатозначних чисел неоднакові, поставте галочку на лінії між ними.
 16. (Комірка 22) Розділіть на три частини першу лінію, на дві – другу, а кінці третьої з'єднайте з точкою А.
 17. (Комірка 23) З'єднайте нижній кінець 1-ї лінії з верхнім кінцем 2-й, а верхній кінець 2-й – з нижнім кінцем 4-й.
 18. (Комірка 24) Викресліть непарні цифри і підкресліть парні.
 19. (Комірка 25) Укладіть в коло дві фігури, відведіть вертикальною лінією їх один від одного.
 20. (Комірка 26) Поставте спрямовану вниз стрілку під літерою А, під В – стрілку, спрямовану вгору, під літерою С – галочку.
 21. (Комірка 27) Якщо слова будинок і дуб починаються на одну і ту ж літеру, поставте між ромбами знак «-».
 22. (Комірка 28) Поставте в крайній зліва клітці нуль, в крайній праворуч «+», в середині проведіть діагональ.
 23. (Комірка 29) Підкресліть галочки знизу, в першу галочку впишіть букву А.
 24. (Комірка 30) Якщо в слові «подарунок» 3-а літера не «і", впишіть суму 3 + 5.
 25. (Комірка 31) У слові «салют» обведіть приголосні, а в «дощ» закресліть голосні.
 26. (Комірка 32) Якщо число 54 ділиться на 9, навколо чотирикутника опишіть коло.
 27. (Комірка 33) Від цифри 1 до 7 проведіть лінію, щоб вона була під парними цифрами і над непарними.
 28. (Комірка 34) Закресліть гуртки без цифр, з цифрами – підкресліть.
 29. (Комірка 35) Під приголосними літерами поставте спрямовану вниз стрілку, під голосними – спрямовану вліво.
 30. (Комірка 36) Напишіть слово «світ» так, щоб 1-ша буква була в колі, а 2-а у прямокутнику.
 31. (Комірка 37) Вкажіть стрілками вправо напрямки горизонтальних ліній, а вертикальних – вгору.
 32. (Комірка 39) Розділіть 2-у лінію навпіл, з'єднайте кінці 1-ої лінії з серединою 2-ий.
 33. (Комірка 40) Відокремте непарні цифри від парних вертикальними лініями.
 34. (Комірка 41) Над лінією поставте спрямовану вгору стрілку, а під лінією – стрілку, спрямовану вліво.
 35. (Комірка 42) Укладіть букву М в квадрат, К в коло, О в трикутник.
 36. (Комірка 43) Суму 5 +2 напишіть у прямокутнику, а різниця цих же чисел – у ромбі.
 37. (Комірка 44) Закресліть цифри, що діляться на 3, і підкресліть всі інші.
 38. (Комірка 45) Поставте галочку тільки в коло, а цифру 3-тільки в прямокутник.
 39. (Комірка 46) Підкресліть букви і обведіть кружками парні цифри.
 40. (Комірка 47) Поставте непарні цифри в квадратні дужки, а парні в круглі.

Номери завдань і ячеейк у бланку відповідей не збігаються, вимовляти їх треба чітко. Оцінюється інтелектуальна лабільність просто:

 • 0-4 помилки – лабільність висока, здатність до навчання хороша;
 • 5-9 помилок – середня лабільність;
 • 10-14 помилок – низька лабільність;
 • 15 і більше помилок – розумова діяльність не рекомендується.

Ця методика дуже проста і дає вельми адекватні та відповідні реальності результати.

×

Post a Comment