Несвідоме в психології

nesvidome v psihologii 1 Несвідоме в психології

Роль несвідомого в житті кожної людини дуже велика. Звички, уміння і навички несуть в собі несвідому основу. Усвідомлення всіх закономірностей взаємодії свідомості і надсвідомості, вивчення властивостей і прийомів несвідомого, дає можливість кожній людині впевнено йти по життю, підвищувати ефективність своїх дій, успішно вирішувати свої життєві завдання

Несвідоме в психології позначає сукупність психічних процесів, явищ, дій і станів, у впливі і функціонуванні яких людина не в змозі віддавати собі звіту. Вони лежать поза людського розуму, несвідомо і не піддаються контролю з боку свідомості, принаймні, в конкретний момент. Першовідкривачем несвідомого в психіці людини і цілого розділу несвідомої психології був Зигмунд Фрейд. Він один з перших поставив питання про неправильність ототожнення свідомості з психікою людини. Фрейд вважає, що проблеми несвідомого зумовлюють поведінку людини.

Виділяють наступні види несвідомого:

  1. Природне несвідоме, яке складається з інстинктів, потягів, колективного несвідомого. Слід зазначити, що термін "колективне несвідоме" ввів в психологічну літературу швейцарський психотерапевт К.Г. Юнг. Колективне несвідоме, на думку Юнга – це опади функціонування предків тваринного ряду. Воно характеризується тим, що його зміст ніколи не було в свідомості і дістається у спадок від предків.
  2. Особистий або індивідуальний несвідомий процес складається з змістів, які колись були свідомими, але з плином часу зникли зі свідомості.
  • Вироблене несвідоме явище – це ті навички, вміння, звички, автоматичні руху – досвід, який починається формуватися ще з дитинства і продовжує накопичуватися протягом всього нашого життя.
  • Виховане несвідоме людини – це, так зване, соціальне несвідоме, ті установки, що виникли під впливом життєвого досвіду в процесі виховання, стереотипи поведінки, які сформувалися під впливом оточуючих людей.

Несвідоме таїть в собі величезний обсяг інформації, переживань і спогадів, набагато більше, ніж видима нам сторона свідомості кожної окремої людини. Отримати доступ до цього життєвому багажу не так-то просто, але той, кому це все ж таки вдасться, назавжди забуде про невдачі в будь-якій сфері діяльності.

×

Post a Comment