Оцінка діяльності персоналу

ocinka dijalnosti personalu 1 Оцінка діяльності персоналу

Часто компанії не можуть зрозуміти причини високої плинності кадрів – заробітні плати не нижче середнього рівня в регіоні, співробітники, що складають кістяк фірми, хороші фахівці, з якими легко працювати, а все одно персонал іде. У чому ж справа? Часто причина криється в неефективній системі оцінки трудової діяльності персоналу, що існує на підприємстві або повну її відсутність. Давайте розглянемо основні критерії та методи, які застосовуються для визначення ефективності працівників.

Критерії оцінки діяльності керівника та персоналу

Щоб отримати достовірну інформацію, необхідно точно визначити показники, за якими буде проводитися оцінка результатів діяльності персоналу, тобто потрібні чіткі критерії оцінки.

Ці показники можуть характеризувати моменти, однакові для всіх працівників організації, а можуть бути специфічними для конкретної посади. Цілком логічно, що критерії оцінки результатів діяльності керівника повинні відрізнятися від вимог, що пред'являються до рядового співробітника. Тому перелік критеріїв не може бути універсальним, і можна виділити тільки групи показників, які повинні бути присутніми в тій чи іншій мірі в системі оцінки персоналу.

 1. Професійні. Сюди можна віднести професійні навички, досвід, кваліфікацію співробітника.
 2. Ділові. Це такі якості як організованість, відповідальність, ініціативність.
 3. Морально-психологічні. Сюди відносять чесність, здатність до самооцінки, справедливість, психологічна стійкість.
 4. Специфічні. У цю групу відносяться показники, що характеризують особливості особистості, стан здоров'я, авторитет у колективі.

Методи оцінки результатів діяльності працівників

До індивідуальних належать такі методи оцінки:

 1. Анкети.
 2. Оцінки за заданим вибором.
 3. Шкали поведінкових установок.
 4. Описові методи оцінки.
 5. Оцінки вирішальній ситуації.
 6. Шкали спостереження за поведінкою.

Групові методи оцінки дозволяють провести порівняльну оцінку співробітників.

 1. Порівняння по парах.
 2. Метод класифікації. Проводить оцінку людина повинна розставити всіх працівників від кращого до гіршого по якомусь одному критерію.
 3. Коефіцієнт трудової участі (КТУ), був поширений у 80-ті роки минулого сторіччя. Базова величина КТУ дорівнює одиниці.
Filed in: карьера
×

Post a Comment