Опитувальник професійної готовності

opituvalnik profesijnoi gotovnosti 1 Опитувальник професійної готовності

Опитувальник професійної готовності (ОПГ) – це чудовий спосіб встановити, до якого виду діяльності найбільш схильний чоловік. В основі його лежить принцип самооцінки людини в реалізації різного роду можливостей. Опитувальник професійної готовності, складений Кабардова, дозволяє знати про кількість і якість професійно орієнтованих умінь і навичок. Завдяки результатам такого тестування можна визначити схильність людини до різних видів діяльності.

Принципи опитувальника для визначення професійної готовності

В основі опитувальника лежить оцінка людиною його схильності до того чи іншого типу діяльності. Кожен з пунктів питання повинен бути йому зрозумілий, і, бажано, пройдений на власному досвіді. Оцінюючи власні здібності по кожному із запропонованих пунктів, свої емоційні переживання, успіхи і невдачі, людина і сама починає відзначати в собі деякі нахили.

Весь опитувальник являє собою набір пунктів, які пов'язані з уявленнями про п'ять найбільш поширених сферах:

  1. Ч-З (Людина – знак).
  2. Ч-Т (Людина – техніка).
  3. Ч-П (Людина – природа).
  4. Ч-Х.О. (Людина – художній образ).
  5. Ч-Ч (Людина – людина).

Залежно від того, до якої області найбільш схильний людина, можна оцінити і його професійну придатність.

Опитувальник професійної готовності Кабардова

У відповідності з інструкцією випробуваному необхідно провести тестування, використовуючи для цього список питань і бланк відповідей.

Опитувальник професійної готовності: результати

Кожен стовпець у бланку відповідей відповідає конкретному типу професій. Колонки, позначені літерами, оцінюють за три відповіді на кожне питання:

а – оцінка своїх умінь; б – оцінка свого емоційного ставлення; в – оцінка своїх професійних уподобань.

Спочатку потрібно відзначити ті номери питань, які відзначені «0» у графі «вміння». Вони з обробки виключені, і два суміжних відповіді (якщо, наприклад, ряд відповідей – 0-5-11) за відповідною шкалою також виключаються. Їх враховують лише в якісному аналізі кожної зі сфер.

Після цього підраховується сума балів у кожній проф. сфері за трьома шкалами. Найбільш предпочтительную сферу діяльності здійснюють виходячи з того, в якій сфері на шкалі «професійні переваги» найбільший сумарний бал. Найсприятливіші сфери – ті, де всі три оцінки однаково великі. Тобто «8-10-9» переважніше, ніж «4-12-8». Щоб звузити сферу, потрібно проаналізувати відповіді «1-2-1» і т.д., з низькими балами. Крім загальних даних, це дозволить оцінити професії з суміжних сфер.

×

Post a Comment