Організаційна психологія

organizacijna psihologija 1 Організаційна психологія

У наше століття високої конкуренції роботодавці намагаються підвищити продуктивність праці всіма доступними способами. Один з них – вивчити всі особливості психічної діяльності та поведінки людей в робочому процесі. Для загального позначення комплексу подібних заходів використовується поняття організаційної психології.

Незважаючи на те, що ця галузь психологічної науки досить молода, в її основі лежать фундаментальні дослідження. Можна виділити такі джерела виникнення організаційної психології:

 • дослідження про раціоналізації індивідуальної праці в рамках наукового менеджменту Ф.У. Тейлора;
 • вивчення індивідуальних відмінностей диференціальної психологією;
 • пошук об'єктивних законів, що пояснюють особливості людської поведінки.

Предмет організаційної психології – взаємозв'язок психологічний реакцій і особливостей поведінки персоналу з особливостями організації виробничого процесу.

Завдання організаційної психології

У своїй роботі організаційна соціальна психологія намагається вирішити такі завдання:

 • проводити прикладні дослідження закономірностей виробничого процесу і особливостей поведінки співробітників підприємств;
 • формулювати конкретні рекомендації на основі отриманих відомостей;
 • підтримувати тісний взаємозв'язок заходів, реалізованих на практиці, з науковими дослідженнями.

Може здатися, що психологія праці та організаційна психологія мають багато спільного, але, насправді, область дослідження психології праці трохи ширше, оскільки не обмежується конкретними виробництвами, але організаційна психологія вирішує більш широке коло питань, аж до романтичних відносин між колегами.

Організаційні методи психології

До організаційних методів психології відносяться різні види спостереження, опитування і експериментів, а також спеціальні методи, специфіку яких визначають особливості організації. Важливо розуміти, що ці методи повинні бути використані всі разом, у сукупності. За допомогою спостереження і опитувань організаційний психолог може накопичити дані, необхідні для роботи. На їх основі можна побудувати пропозиції з приводу оптимізації праці, ефективність яких можна перевірити експериментальним шляхом. А в якості спеціальних методів можуть виступати, наприклад, різноманітні тренінги.

Як і будь-яка галузь психологічної науки, організаційна психологія стикається з рядом труднощів при дослідженні, плануванні та втіленні в життя нових рішень. Можна виділити наступні проблеми організаційної психології:

 • часті неузгодженості між цілями конкретного індивіда і всього колективу;
 • протиріччя між стабільним функціонуванням організації і необхідністю постійного розвитку;
 • організаційний психолог часто стикається з настороженим ставленням з боку колективу, тому результати дослідження не завжди виявляються достовірними;
 • важливість коректної взаємодії і з працівниками і з начальством;
 • далеко не завжди керівники можуть тверезо оцінити обстановку і необхідність певних змін, пропонованих психологом, часто намагаються обійтися без нововведень і уникнути додаткових витрат;
 • складність виділення закономірностей між психологічними реакціями і конкретними поведінковими проявами в рамках взаємодії всередині організації і т.д.

Незважаючи на перераховані труднощі, залучення психолога до роботи організації сприятливо позначається на продуктивності праці, є хорошим способом діагностики проблемних зон і налагодження відносин всередині колективу.

Filed in: карьера
×

Post a Comment