Особистісний диференціал

osobistisnij diferencial 1 Особистісний диференціал

Методика особистісного диференціала була розроблена на базі російської мови з метою з'ясувати особливості менталітету і сформованої в російськомовній культурі структури особистості. Пізніше методика була адаптована для дослідження особистості та її сприйняття.

Методика особистісного диференціала – коли вона потрібна?

Особистісний диференціал важливий у тих випадках, коли потрібно дізнатися ставлення випробуваного до людей або самому собі. Цей метод лежить посередині між методиками, які використовують опитувальники, і методиками, які використовують соціометричні шкали, тому він так простий, швидкий і зручний у використанні. Використовуючи цю методику, можна легко з'ясувати самі різні дані – і тривожність, і товариськість, і багато іншого. Цей метод можна використовувати в комплексі з іншими процедурами, оскільки методика відрізняється стислістю і дуже проста.

Особистісний диференціал – створення

Метод особистісного диференціала передбачає вибірку слів, які описують риси особистості, що дозволяє вивчити своєрідну модель особистості.

Для цього зі словника Ожегова були обрані 120 слів, що позначають активність, сили та оцінки. Вони випадково сформовані в 6 списків по 20 рис, а випробовуваним було необхідно їх класифікувати:

  1. Людина повинна за 100-бальною шкалою оцінити ймовірність того, що особистість, у якої є один набір якостей, може мати і другий запропонований.
  2. Людина повинна по 5-бальній шкалі оцінити наявність і вираженість у нього наступних якостей.
  3. Людина за 7-бальною шкалою оцінює якості за 3-м диференціальним ознаками.

Після цього і була відібрана із загального списку 21 риса до бланку особистісного диференціал.

Особистісний диференціал – інструкція

Випробуваному пропонують бланк, в якому представлені відібрані якості людини. Позитивні та негативні їх сторони відповідно відзначені знаками «+» і «-». Робота з тестом проста:

  • людина вибирає знак того чи іншого якості;
  • оцінює ступінь його проявленості (3 – сильно і часто, 2 – помітно, 1 – рідко і слабо, 0 – важко сказати).

Відібрані характеристики виділяються у бланку відповідей. Важливо бути уважним, щоб встежити за зміною позитивних і негативних рис.

Тест особистісний диференціал – інтерпретація

Визначають результати, звертаючись до бланка-ключу. Спочатку потрібно підрахувати значення оцінки, сили та активності – від +21 до -21.

Рівень визначається так:

  • 17-21 – високий рівень;
  • 8-16 – середній рівень;
  • 7 і менше – низький рівень.

Виходячи з цього, визначають і результати. Інтерпретувати особистісний диференціал необхідно з різних точок зору. Якщо фактор оцінки заслуговує високих балів, значить, у людини хороша самооцінка, людина задоволений собою. Якщо ж тут спостерігаються низькі оцінки – людина надто самокритичний. Занадто низькі значення вказують на особистісні проблеми. У взаємних оцінках це вкаже на ставлення до іншої людини.

Фактор Сили в самооцінці вказує на показник вольових сторін особистості, не як вони є, а як їх оцінює випробуваний. Якщо показники високі, то людина впевнена в собі і вважає, що всі проблеми йому по плечу, а якщо показник низький, то у людей слабо розвинений самоконтроль і він залежний у своїй поведінці. Занадто низькі показники говорять про сильну тривожності особистості. У взаємних оцінках цей показник говорить про відносини домінування і підпорядкування.

Фактор Активності в самооцінці слід інтерпретувати як показник екстраверсії. Чим вище показник, тим більше діяльний і товариський чоловік. Якщо ж оцінки низькі, людина пасивна і спрямований на себе. У взаємних оцінках цей показник відображає сприйняття людьми особливостей один одного.

Не забувайте про те, що даний метод вказує саме на суб'єктивні оцінки випробуваного, а не на реальний стан справ. Втім, як показує практика, саме цей показник має реальну важливість.

×

Post a Comment