Права неповнолітніх дітей

prava nepovnolitnih ditej 1 Права неповнолітніх дітей

Наявність правового регулювання соціальних відносин – обов'язковий елемент розвиненої держави. Історично склалося так, що фізично найслабші соціальні групи – жінки і діти – володіли найменшим числом прав і свобод, а часом терпіли відверте їх порушення, не в змозі захистити себе. Саме тому права найслабших членів суспільства необхідно було виділити в окрему категорію. На сьогоднішній день правова система окремих держав значно відрізняється, але загальнолюдські права і свободи повинні дотримуватися скрізь, незалежно від географічного розташування, форми правління і політичного ладу держави. У даній статті ми поговоримо про права, обов'язки та відповідальність неповнолітніх, а також про захист прав неповнолітніх дітей. Все це є частиною правового виховання школярів та дошкільнят.

Права та обов'язки неповнолітніх дітей

У сучасній теорії права виділяють кілька типів прав неповнолітніх дітей:

  • трудові права неповнолітніх. У трудових взаєминах неповнолітні особи прирівнюються у правах до повнолітніх, проте типи і об'єм робіт, які можуть виконувати неповнолітні, регламентуються державою (з урахуванням небезпеки, шкідливості і складності даних робіт). Таким чином, неповнолітні працівники користуються у зв'язку зі своїм віком деякими пільгами щодо тривалості робочого часу, відпусток, охорони та умов праці і т.д.
  • особисті права неповнолітніх дітей. До цього типу прав належать: право на прізвище, ім'я та по батькові, право жити і виховуватися в сім'ї, право проживати спільно зі своїми батьками, право на спілкування з родичами, право висловлювати особисту думку, право на піклування і опіку з боку батьків і родичів, право на захист своїх прав і т.д.;
  • цивільні права неповнолітніх. У дану категорію входять майнові права неповнолітніх дітей, право успадкування, право на житлову площу і відшкодування шкоди. Щодо цивільних прав особливою актуальністю наділяються два поняття: правоздатність та дієздатність. Правоздатність – це здатність людини (незалежно від віку) володіти правами і обов'язками. Дієздатність означає здатність людини самостійно, власними діями контролювати виконання своїх прав і виконувати обов'язки. Наступ дієздатності пов'язане з певним віком. Такі обмеження пов'язані з поступовістю розвитку дитини і необхідністю захистити його від необдуманих вчинків і нерозумних рішень.

Захист прав неповнолітніх дітей

Кожна дитина, незалежно від віку чи соціального статусу, має право на захист своїх законних прав. Захищати свої інтереси можна особисто або за допомогою представників. Представниками неповнолітніх дітей, як правило, є їхні батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники, прийомні батьки. Крім цього, представниками для захисту прав неповнолітніх можуть виступати також органи піклування та опіки, прокурор або суд.

У разі неналежного виконання (або невиконання) батьками (опікунами чи піклувальниками) своїх обов'язків по вихованню дитини, а також у разі зловживання ними батьківськими правами, неповнолітній може захищати свої законні права та інтереси самостійно. Кожна дитина, незалежно від віку, має право звертатися до органів захисту прав дітей, а з певного віку (як правило, з 14 років), залежно від законодавства країни, в якій проживає дитина, – до суду. У деяких випадках неповнолітній може бути визнаним повністю дієздатним до досягнення нею повноліття.

×

Post a Comment