Прийняття управлінських рішень

prijnjattja upravlinskih rishen 1 Прийняття управлінських рішень

Прийняття управлінських рішень – це один з найважливіших етапів управлінської діяльності. Неможливо говорити про успішну діяльність компанії без знання грамотних підходів до прийняття управлінських рішень, адже найменша невизначеність у них може призвести до трагічних наслідків.

Підходи до прийняття стратегічних рішень

Людина, яка приймає рішення, використовує свої знання, інтуїцію, судження, раціональність, рішення відображає світогляд особистості. Тому прийняття управлінських рішень розглядають як психологічний процес. Виділяють такі підходи до прийняття рішень.

 1. Інтуїтивний. У цьому випадку рішення приймається на підставі відчуттів особистості, без проведення аналізу плюсів і мінусів. Зазвичай, такий підхід властивий людям, які вже мають чималий управлінський досвід, їх інтуїція рідко підводить. Хоча справа тут швидше не в ній, а в типовому поведінці оточення, управлінець просто знає чого від нього можна чекати. Але статистика показує, що сліпо покладатися на інтуїцію (знання) не варто, інакше можна серйозно помилитися з вибором стратегії, тому інтуїтивний підхід рекомендується поєднувати з іншими способами прийняття рішень.
 2. Грунтується на судженнях. Цей вибір обумовлюється накопиченим досвідом і знаннями людини. Логіка в такому рішенні проглядається, а плюсами такого підходу є дешевизна і швидкість оцінки ситуації. Але варто пам'ятати, що не всі ситуації повторюються з разу в раз, і в абсолютно нових умовах такий підхід не спрацює – керівник не знає, що робити далі, тому що раніше з подібним не стикався.
 3. Раціональний. Ця технологія розробки рішень не залежить від інтуїції керівника і його досвіду, тут панує суворий розрахунок. Для реалізації раціонального підходу, рішення має пройти наступні стадії:
 • діагностика проблеми;
 • формулювання критеріїв і обмежень для прийняття рішення;
 • виявлення альтернативних рішень;
 • оцінка альтернатив;
 • остаточний вибір рішення.

Колегіальний та індивідуальний способи прийняття рішень

Розділяють два способи прийняття рішення – колегіальний і індивідуальний. Останній спосіб виправданий у тих випадках, коли перед управлінцем коштують досить прості завдання або ризик порівняно невеликий. Але з ускладненням завдань управління (укрупненням виробництва) такий спосіб прийняття рішень стає неефективним через своєї суб'єктивності.

Тому на великих підприємствах найчастіше використовується колегіальний спосіб прийняття рішень. Він відрізняється більшою об'єктивністю і дозволяє врахувати всі фактори, що впливають на фірму. Але у колективного прийняття рішень є істотний недолік – низький рівень оперативності. Цей спосіб можна поділити на чотири підвиди.

 1. Прийняття рішень методом простої більшості. Це всім нам відоме голосування, правила гранично прості – як вважає більшість, так і вчинить керівник. Недоліком є те, що думку меншості не враховується і це може бути небезпечно – геніальні ідеї зазвичай генерує мале число осіб. Крім того, цей метод не дозволяє враховувати мотивацію членів групи (чому вони голосують за це рішення), а тому й рівень раціональності тут буде досить низький.
 2. Стратегія підсумовування рангів. Рішення буде відповідати альтернативі, що набрала меншу суму рангів.
 3. Стратегія мінімізації відхилень. Її суть полягає в тому, щоб зробити відмінності між думками більшості і меншості мінімальними.
 4. Стратегія оптимального передбачення. У цьому випадку групове рішення враховує індивідуальні переваги, які є в дійсності. Чим частіше в реальності керівник надходить згідно із запропонованим рішенням, тим більш оптимальною вважається стратегія.

Ну і звичайно не варто забувати, що для правильного аналізу проблем і оцінки рішення, потрібно відповідне інформаційне забезпечення. Без нього прийняття управлінських рішень приречене на провал – не володіючи всією повнотою інформації, неможливо побачити правильну стратегію розвитку.

Filed in: карьера
×

Post a Comment