Принцип детермінізму

princip determinizmu 1 Принцип детермінізму

Принцип детермінізму – досить поширений термін, який вказує на те, що психіка людини, перш за все, визначається його способом життя, і, як наслідок, здатна зазнавати різного роду зміни паралельно з тим, як змінюється спосіб життя. Якщо у тварин розвиток психіки йде простим шляхом через природний відбір, то відносно людини діють більш складні закони – закон суспільного розвитку і т.д.

Теорія детермінізму

Вперше в науці міркування на цю тему прийшли з теорії марксизму, де дано матеріалістичне пояснення багатьох соціальних явищ, а також відкриті деякі реальні закони розвитку суспільства. Саме цей матеріал і послужив основою для подальшого ходу наукової думки щодо деяких специфічних властивостей людської психіки і свідомості.

Принцип детермінізму, насамперед пов'язаний з темою природи і сутності психічних явищ. Розвивається безпосередньо під час процесу освоєння діалектико-матеріалістичного світогляду, підхід детермінізм в психології мав велику важливість. Під час запеклої філософської боротьби, яка відбувалася у двадцятому столітті, поняття детермінізму також стояло на чолі кута. Він стрімко знаходив популярність і витісняв багато більш ранні концепції, наприклад, інтроспективне методологію і відповідний їй підхід.

Концепція детермінізму являла собою справжній прорив: якщо раніше психіка вважалася таким собі окремим явищем, яке практично не піддається ніяким впливам ззовні і ніяк не проявляє свою сутність в житті людини, то тепер психіка була визнана пластичної, гнучкої, мінливої і відкритою для досліджень. На місце суб'єктивного самоспостереження прийшов об'єктивний підхід, який відразу ж підняв масу психологічних досліджень. Саме це дозволило дізнатися, що здатне впливати на людину, кількісно і якісно охарактеризувати всі відкриті види подразників, визначити реакції і поведінку і скласти порівняльну характеристику всіх отриманих результатів.

Вчений Л. С. Виготський привніс у науку найважливішу культурно-історичну концепцію. Саме це звернення привернуло увагу до специфіки вищих психічних функцій. Найважливішою у цьому зв'язку є думка про те, що природні механізми психічних процесів змінюються в ході онтогенетичного розвитку людини, яке відбувається під впливом різного роду громадських та історичних факторів в результаті того, що людина засвоює продукти людської культури в ході його взаємодії з оточуючими.

Вчення про детермінізм продовжувало свій розвиток в рамках ідеї вчених про те, що зовнішньому світу виявляється протиставлений не тільки людина з конкретними особливостями психіки, але людина в дії, здатний не тільки сприймати реальність, а й перетворювати її. Таким чином, соціальний детермінізм увазі здатність людиною сприймати суспільні дії, культуру в найширшому сенсі слова, а також взаємодіяти з світом у процесі своєї діяльності.

Реалізація принципу детермінізму

Один з варіантів, що дозволяє розглядати принцип детермінізму не так на теорії, а на практиці, є вирішення проблеми того, як ставиться психіка до діяльності мозку. Вважалося, що психіка є однією з численних функцій мозку, і були проведені різні дослідження, що дозволяють виявити механізми діяльності мозку, результатами яких у підсумку стають психічні явища. Таким чином, на певному етапі детермінізм визначав фізичні закономірності щодо психіки.

×

Post a Comment