Принципи управління персоналом

principi upravlinnja personalom 1 Принципи управління персоналом

Принципи управління персоналом це правила і норми, яким необхідно слідувати кожному керівнику і фахівцеві в процесі своєї професійної діяльності. Саме практикуючи основні положення, керівник зможе відкрити основні закономірності робочого процесу.

Принципи управління персоналом

Традиційно управління персоналом здійснюється на основі ряду принципів, єдиних для кожної сфери діяльності:

 • поєднання єдиноначальності і колегіальності;
 • лінійного, функціонального і цільового управління;
 • відбору, підбору і розстановки кадрів;
 • централізації і децентралізації;
 • демократичного централізму;
 • контролю виконання рішень;
 • єдностірозпорядництва;
 • першої особи;
 • плановості;
 • науковості і т.д.

Будь-яка з моделей управління персоналом традиційно тримається саме на цих принципах, причому в ідеалі всі вони повинні реалізовуватися одночасно. Однак ці принципи закріпилися ще з часів СРСР і в даний час прогресивні підприємства орієнтуються на новітні принципи, які були сформовані в останні роки в Європейському товаристві. До них відносяться перш за все ті, які пов'язані з ефективністю управління персоналом:

 • кожен співробітник – вирішальний фактор ефективності організації;
 • соціальне партнерство і демократизація управління;
 • інвестиції в розвиток людських ресурсів виправдані;
 • персонал розглядається як об'єкт управління, і необхідна професіоналізація керівного складу;
 • підвищення якості трудового життя;
 • стратегічний підхід до управління;
 • безперервне навчання та мотивація співробітників.

У Європі метою управління персоналом є максимально продуктивна робота всієї компанії в цілому, кожна людина оцінюється як професіонал всього справи, який дозволяє залишатися компанії конкурентоспроможною. Сучасні книжки про психологію управління персоналом, як правило, рекомендують подібний підхід.

Методи і види управління персоналом

Різні методики припускають і необхідність вирішення різного роду виникають при цьому проблем, адже управління персоналом – це складний і багатогранний процес.

Всього виділяють три групи методів управління персоналом:

 1. Адміністративні. Група адміністративних методів заснована на застосуванні влади та нормативів діяльності. У даному випадку організаційний вплив базується на регламентуванні, створенні відповідної документації, нормативних актів і т.д. Будь-яке розпорядження фіксується на папері і є чітким керівництвом до дії.
 2. Економічні. У даному випадку мова йде про мобілізацію праці для досягнення певних економічних результатів. Найголовніший вид мотивації в даному випадку – це матеріальне заохочення, яке, як правило, нараховується у вигляді премій і бонусів за успішне виконання завдань.
 3. Соціально-психологічні. У даному випадку основний інструмент управління персоналом – це знання особливостей психології і вміння скористатися ними так, щоб мотивувати персонал в роботі. Як правило, саме цей метод є найдієвішим, і навіть матеріальні винагороди не дають таких яскравих результатів, як уміння користуватися психологічними інструментами. Якщо мова йде про вплив на одну людину – метод вважають психологічним, якщо на групу, то соціологічним.

Управління персоналом – справа тонка, і в різних колективах дієві методи можуть відрізнятися. Однак сильний, авторитетний лідер, керівник – це основа дисципліни і високих виробничих показників у будь-якій компанії.

Filed in: карьера
×

Post a Comment