Припинення трудового договору

pripinennja trudovogo dogovoru 1 Припинення трудового договору

Трудовий договір є юридичним документом, який визначає відносини між сторонами, які уклали угоду – працівником і роботодавцем. Цей документ встановлює певні гарантії для працівника, а також повноваження роботодавця. У договорі вказуються всі умови роботи, розміри заробітної плати, права та обов'язки сторін.

Укладення та припинення трудового договору здійснюється у письмовій або усній формі, відповідно до вимог з боку законодавства. Припинення трудового договору може відбутися з ряду різних причин. Порядок припинення трудового договору передбачається законодавством, а поняття його розірвання включає в себе припинення дії договору за ініціативою сторін.

Підстави для припинення трудового договору

У законодавство чітко вказані всі причини, за якими може відбутися припинення і зміна трудового договору. До них відносяться:

  • Угода обох сторін;
  • витікання терміну договору;
  • надходження або заклик працівника на військову (або альтернативну) службу;
  • розірвання договору з ініціативи сторін – працівника або роботодавця;
  • розірвання договору з ініціативи третіх осіб (профспілок, батьків або опікунів у випадках роботи з неповнолітніми);
  • переведення працівника на інше підприємство чи установа, на виборну посаду;
  • відмова працівника на переведення його в іншу місцевість або на роботу з іншими умовами праці;
  • вступ в силу рішення суду, винесення вироку, засудження до позбавлення волі;
  • підстави, зазначені і передбачені в контракті.

Давайте зупинимося докладно на основних, найбільш поширених причини припинення трудового договору.

Припинення строкового трудового договору

Припиненням трудового договору з установленим терміном його дії вважається закінчення цього строку. Повідомлення про припинення подібного трудового договору має надаватися працівникові не менше ніж за три дні до звільнення. Винятком може бути закінчення терміну дії договору, укладеного на час виконання обов'язків за іншого працівника. У цьому випадку договір втрачає силу з моментом виходу на робоче місце цього працівника. Договір, укладений на сезон, тобто з сезонними працівниками, стає недійсним по закінченню сезону. Договір на виконання певної роботи припиняється тоді, коли робота завершена. Дострокове припинення строкового трудового договору може відбутися за згодою сторін або ж ініціативи однієї з них.

Угода про припинення трудового договору

Трудовий договір може також бути розірваний і за угодою сторін, що укладали його. Дата наказу про припинення трудового договору обговорюється та узгоджується заздалегідь. У подібному випадку працівник не зобов'язаний попереджати роботодавця про звільнення за 2 тижні. Однак щоб вказати таку причину розірвання договору, необхідна згода роботодавця, а також причина повинна бути вказана в заяві працівника про припинення трудового договору.

Припинення трудового договору з сумісником відбувається з тих же причин, що і для основного працівника, а також має одне додаткове підстава – прийом на його місце працівника, для якого ця робота буде основною.

Припинення трудового договору з ініціативи однієї зі сторін

Розірвати трудовий договір можна і з ініціативи однієї зі сторін, наприклад, працівника. Він має на це право за власним бажанням, і при цьому зобов'язаний написати заяву про звільнення не пізніше двох тижнів до запланованої дати звільнення.

Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця може статися в разі повної ліквідації організації чи підприємства, скороченні штату працівників, невідповідності працівника займаній посаді або неодноразового грубого порушення своїх обов'язків без поважних причин.

Filed in: карьера
×

Post a Comment