Шкідливі умови праці

shkidlivi umovi praci 1 Шкідливі умови праці

Умови праці – це всі ті фактори, які впливають на працівника, навколишнє його середовище на виробництві або місці роботи, сам трудовий процес. Безпечними трудовими умовами вважаються ті, які не роблять впливу на працівника, або ж цей вплив не перевищує встановлених норм. Розрізняють чотири основні класи всіх умов праці: оптимальний, допустимий, шкідливий і небезпечний.

Шкідливі умови праці – це умови трудового середовища і самого процесу, які несприятливо впливають на працюючу людину, а при достатній тривалості або інтенсивності робіт викликають навіть різні професійні захворювання. Небезпечні та шкідливі умови праці можуть викликати також повну або ж часткову непрацездатність, загострення соматичних та інших захворювань, позначитися на здоров'ї потомства. Класифікація шкідливих умов праці проводиться за ступенем шкідливості.

 1. Перша ступінь: умови праці викликають функціональні зміни, що відновлюються при тривалому перериванні контакту з шкідливими факторами.
 2. Друга ступінь: умови праці викликають стійкі функціональні зміни, що призводять до проявів професійних захворювань після тривалої роботи (понад 15 років).
 3. Третя ступінь: умови праці викликають стійкі функціональні зміни, що призводять до професійних захворювань, тимчасової втрати працездатності безпосередньо в період трудової діяльності.
 4. Четверта ступінь: умови праці викликають важкі форми професійних захворювань, зростання хронічних захворювань, повну втрату працездатності.

Перелік шкідливих умов праці

Давайте визначимо, які умови праці вважаються шкідливими. Список шкідливих умов праці представлений факторами, що впливають на працівника, на його стан здоров'я, а також на майбутніх нащадків.

1. Фізичні фактори:

 • вологість і температура, теплове і сонячне випромінювання, швидкість руху повітря;
 • електромагнітні поля, імпульси, випромінювання;
 • електричні поля і заряджені частинки повітря;
 • лазерні, ультрафіолетові, іонізуючі випромінювання, ультра-і інфразвук;
 • вібрація, аерозолі та пил;
 • недостатнє або надмірне освітлення, пульсуюче, нерівномірне.

2. Хімічні фактори: хімічні суміші та речовини або ж біологічні речовини, одержувані хімічним синтезом (антибіотики, ферменти, гормони, вітаміни та інш.).

3. Біологічні фактори: біологічні суміші та речовини (мікроорганізми, клітини і спори, бактерії).

4. Трудові фактори: тяжкість, напруженість, тривалість трудового процесу.

Професії з шкідливими умовами праці – це всі ті, які включають дані фактори та умови праці. Робота з шкідливими умовами праці включає також деякі пільги і переваги, які повинні надаватися працівникам.

Відпустка за шкідливі умови праці

Кожен працівник має право на щорічну оплачувану відпустку. Крім цього ті, чия робота містить шкідливі умови праці, мають право на додаткову відпустку. Це додаткова оплачувана відпустка, яка надається крім основного. Згідно законам, право на таку відпустку мають ті, хто:

 • зайнятий на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;
 • має особливий характер виконуваних робіт;
 • має ненормований робочий день;
 • працює в особливих областях, наприклад, на Крайній Півночі чи інших, визначених законодавством.

Пільги за шкідливі умови праці

Крім оплачуваної додаткової відпустки, працівникам надаються ще й певні пільги за шкідливі умови праці. У них входить:

 • пенсія за віком на умовах пільг;
 • скорочена тривалість робочого дня або тижня;
 • доплати до заробітної плати;
 • безкоштовне одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів харчування.
Filed in: карьера
×

Post a Comment