Шкільна дезадаптація

shkilna dezadaptacija 1 Шкільна дезадаптація

Шкільна дезадаптація – це порушення пристосування дитини до шкільних умов, при яких спостерігається зниження здібностей до навчання, а також адекватного взаємини дитини з педагогами, колективом, програмою навчання та іншими складовими шкільного процесу. Як правило, найчастіше дезадаптація розвивається серед школярів молодших класів, проте може виявитися і у дітей більш старшого віку.

Причини шкільної дезадаптації

Фактори, що негативно впливають на шкільну адаптацію дитини можуть носити різний характер:

  • недостатня підготовка дитини до школи: брак знань або недорозвинення психомоторних навичок, в результаті чого дитина повільніше інших справляється з поставленим завданням;
  • недостатній контроль власної поведінки – малюку важко відсидіти цілий урок, мовчки, не вигукуючи з місця;
  • нездатність до темпу шкільного навчання – низький рівень функціональних здібностей пізнавальних процесів;
  • соціально-психологічні аспекти – неспроможність особистих контактів з однолітками, педагогічним колективом.

Види шкільної дезадаптації, до яких призводять шкільні проблеми:

  • патогенна дезадаптація є наслідком порушень в роботі нервової системи, аналізаторів, хвороби головного мозку, а також проявів різних фобій;
  • психосоціальна дезадаптація є результатом статевовікових та індивідуальних психологічних особливостей дитини, які визначають його нестандартність і вимагають особливого підходу в умовах шкільного установи;
  • соціальна дезадаптація пов'язана з порушеннями норм моралі і права, асоціальними нормами поведінки, деформацією системи внутрішньої регуляції і соціальних установок.

Профілактика шкільної дезадаптації

Основною метою профілактики шкільної дезадаптації є визначення психологічної готовності дитини до шкільного навчання. Однак, це лише один з аспектів комплексної підготовки до школи. Крім цього, вивчається рівень умінь і знань дитини, його потенційні можливості, розвивається мислення, пам'ять, увагу, а в разі потреби застосовується психологічна корекція. Батьки повинні розуміти, що в період адаптації до школи дитина особливо потребує батьківської підтримки, а також у готовності разом пережити емоційні труднощі, переживання і тривоги.

×

Post a Comment