Соціальні відносини

socialni vidnosini 1 Соціальні відносини

Людина – істота суспільна, тому й оцінювати властивості особистості потрібно в системі соціальних відносин, оскільки тут будуть проявлятися важливі риси людського характеру. А раз так, то варто розібратися, що таке соціально-психологічні відносини і якими вони бувають.

Ознаки соціальних відносин

Громадські (соціальні) відносини – це різноманітні форми взаємозалежностей, які виникають при взаємодії людей один з одним. Особливістю соціальних відносин, що відрізняє їх від міжособистісних та інших видів відносин, є те, що люди постають в них тільки як соціальне «Я», яке не є повним відображенням сутності конкретної людини.

Таким чином, головною ознакою соціальних відносин є встановлення стійких взаємозв'язків між людьми (групами людей), які дозволяють членам суспільства реалізовувати свої соціальні ролі і статуси. Прикладами соціальних відносин можуть служити взаємодії з членами сім'ї та колегами по роботі, спілкування з друзями та викладачами.

Види соціальних відносин у суспільстві

Існують різні класифікації соціальних відносин, а тому й їх видів чимало. Давайте розглянемо основні способи класифікації відносин такого роду і дамо характеристику їх деяким видам.

Соціальні відносини класифікують за такими ознаками:

 • за обсягом влади (відносини по горизонталі або вертикалі);
 • щодо володіння і розпорядження власністю (станові, класові);
 • за сферами прояву (економічні, релігійні, моральні, політичні, естетичні, правові, масові, міжособистісні, міжгрупові);
 • по регламентованості (офіційні і неофіційні);
 • по внутрішній соціально-психологічної структурі (когнітивні, комунікативні, Конатівное).

Деякі з видів соціальних відносин включають в себе групи підвидів. Наприклад, офіційні та неофіційні відносини можуть бути:

 • довгостроковими (друзі чи колеги);
 • короткочасними (випадкові знайомі);
 • функціональними (виконавець і замовник);
 • постійними (сім'я);
 • навчальними;
 • субординаційними (начальство і підлеглі);
 • причинно-наслідковими (жертва і злочинець).

Застосування конкретної класифікації залежить від цілей і завдань дослідження, причому для того, щоб охарактеризувати те чи інше явище може використовуватися як одна, так і декілька класифікацій. Наприклад, для характеристики соціальних відносин у колективі логічно буде використовувати класифікацію, що спирається на регламентацію і на внутрішню соціально-психологічну структуру.

Особистість в системі соціальних відносин

Як вже говорилося вище, конкретний вид соціальних відносин розглядає тільки одну зі сторін особистості людини, тому, коли потрібно отримати більш повну характеристику, необхідно брати до уваги систему соціальних відносин. Так як ця система знаходиться в основі всіх особистісних властивостей людини, вона визначає його цілі, мотивацію, спрямованість його особистості. А це дає нам уявлення про ставлення людини до людей, з якими він спілкується, до організації, в якій він працює, до політичного і громадянському строю своєї країни, до форм власності і т.д. Все це дає нам «соціологічний портрет» особистості, але не варто розглядати ці установки як якісь ярлики, які суспільство наклеює на особистість. Ці риси проявляються в діях, вчинках людини, в його інтелектуальних, емоційних і вольових властивостях. Психологія тут нерозривно пов'язана з психологією, тому-то аналіз психологічних властивостей особистості має здійснюватися з урахуванням положення людини в системі соціальних відносин. ють.

×

Post a Comment