Спрямованість особистості в психології

sprjamovanist osobistosti v psihologii 1 Спрямованість особистості в психології

Спрямованість особистості в психології представляє собою один з найважливіших компонентів усієї структури особистості. Саме ця якість є системою, в яку вписана сукупність домінуючих інтересів, схильностей, ідеалів, потреб, переконань, і світогляду. Все це визначає те, як буде вести себе людина в умовах мінливого зовнішнього середовища. Спрямованість особистості впливає і на мотивацію діяльності, і на риси темпераменту, і на психічні стани, і на всілякі вольові, емоційні, пізнавальні, психічні процеси.

Спрямованість особистості та її види

Фахівці виділяють три види спрямованості, які охоплюють основні сфери життя людини, але поряд з ними виділяють і інші варіанти. Розглянемо і ті, і інші.

  1. Особиста спрямованість. Ця спрямованість вибудовується на мотивах особистого благополуччя, прагнення до перемоги, першості. Така людина мало цікавиться іншими людьми і їхніми почуттями, і все, що його цікавить – здійснити свої потреби та бажання. Найчастіше, їм властиві такі рис характеру, як концентрування на собі, спроби нав'язувати свою волю іншим, тенденція робити поспішні і невиправдані види про інших.
  2. Спрямованість на взаємні дії. У цьому випадку мова йде про особистості, вчинки якої визначаються потребою в спілкуванні, прагненням підтримувати гарні відносини з людьми. Цій людині цікаві спільні проекти, взаємини. Зазвичай цей тип людей уникають прямого вирішення проблем, поступаються тиску групи, відмовляються від висловлювання незрозумілих ідей і не прагнуть керувати.
  3. Ділова спрямованість. Така особистість легко захоплюється процесом діяльності, прагне до пізнання, оволодіння новими навичками. Ця людина обов'язково висловить свою точку зору, якщо вона важлива для вирішення завдання. Зазвичай такий тип людей допомагає інших сформулювати ідею, підтримують групу, легко викладають свої думки, можуть керувати, якщо того вимагає рішення задачі.
  4. Емоційна спрямованість особистості. Така людина спрямований на почуття і переживання, причому можливо на свої особисті, а можливо – на переживання оточуючих. Така спрямованість може відповідати і потреби в славі, і потреби в допомозі іншим, і інтересу до боротьби і першості. Крім цього, такі люди нерідко люблять вирішувати різного роду складні інтелектуальні завдання.
  5. Соціальна спрямованість особистості. Цей тип схильний до служіння вітчизні, розвитку однієї науки тощо, прагне максимально реалізувати себе, оскільки це принесе користь його країні. Такі люди можуть бути спрямовані по інтелектуальному типом (на відкриття, досягнення), по заповзятливому типом (з таких людей виходять прекрасні бізнесмени) і т.д.

Знаючи, що розуміється під спрямованістю особистості, і цю найпростішу класифікацію, ви легко зможете визначити спрямованість кожного з ваших знайомих.

Особливості спрямованості особистості

Існують і додаткові аспекти спрямованості, кожен з яких відповідає якій-небудь сфері життя:

  1. Моральність повсякденної поведінки залежить від рівня суспільної цінності та соціальної значущості відносин для особистості.
  2. Цілеспрямованість особистості залежить від різноманітності потреб особистості, кола інтересів і визначеності центральних з них.
  3. Цілісність особистості залежить від ступеня стійкості відносин, а також послідовності та принциповості.

Такі особливості додатково характеризують общею спрямованості особистості і надають певні риси характеру.

×

Post a Comment