Стереотипи спілкування

stereotipi spilkuvannja 1 Стереотипи спілкування

Все життя людини оточують інші люди, постійно він знаходиться в комунікативних зв'язках з суспільством. Тому, найчастіше, здійснюючи той чи інший вчинок, ми озираємося на суспільство, нехай навіть і несвідомо, сподіваючись на млостей, і побоюючись засуджень з його боку. Цим ми, самі того не помічаючи, встановлюємо для себе якісь рамки, обмежуємо свої бажання, вчинки. Адже весь час побоюємося критики суспільства, нашого оточення. Не замислюючись про те, що сформоване стереотипи управляють нашим життям і нашими рішеннями.

Стереотипи – це якась данина особистості суспільству. Це якийсь шаблон поведінки. Багато створюють свої особисті стереотипи після того, як зазнали неодноразові невдачі в якійсь справі. Але також і суспільство створює стереотипи спілкування.

Протягом певного проміжку часу відбувається формування стереотипів. Люди спілкуються і діляться своїм досвідом, незабаром знаходять собі однодумців. Потім їх шаблон поведінки може стати дійсно соціальним через якийсь час. Стереотипи не вивчаються в школах, про них не написано в книгах, але в житті ми їх активно використовуємо як установки предків, які міцно засіли в наших умах.

Як виникає шаблон спілкування?

Стереотип у спілкуванні виникає при пізнанні один одного, що в соціальній психології має специфічний зміст. Як правило, і сучасні, і усталені стереотипи, виникають на основі минулого досвіду, викликаного створювати людиною будь-які висновки, не дивлячись на обмеженість інформації. Часто стереотипи виникають щодо групової приналежності особистості, наприклад, її приналежності до якоїсь професії. Внаслідок цього, професійні яскраво виражені риси у зустрінутого в минулому людини, представника цієї професії, розглядаються як риси, які притаманні кожному представнику цієї професії.

Стереотипи передаються з покоління в покоління, вони настільки стійкі, що часом сприймаються як даність, як біологічний факт, як реальність.

Стереотипи в спілкуванні діляться на дві категорії:

  1. Поверхневі стереотипи.
  2. Глибинні.

Під першою категорією розуміють уявлення про той чи інший народ, що обумовлено міжнародної, внутрішньополітичною або ж історичною ситуацією. Ці стереотипи змінюються або припиняють своє існування в залежності від стабільності суспільства, від подій, які впливають на формування поглядів у більшості населення. У вивченні таких стереотипів зацікавлені, в першу чергу, історики, і ті, хто цікавиться соціально-політичними процесами суспільства.

Глибинні ж стереотипи є незмінними. Вони, у порівнянні з поверхневими, не змінюються протягом певного проміжку часу. Вони стійкі і становлять найбільший інтерес у дослідженні особливостей національного характеру. Соціальні стереотипи можна визначити як негативний феномен, який перешкоджає адекватному, що не спотвореного, взаєморозумінню.

Причини виникнення як стереотипів у спілкуванні, так і в цілому, різноманітні. Але найголовнішою причиною є захисна реакція, яку виробляє людську свідомість для того, щоб запобігти перевантаженню мозку від інформації, обсяг якої весь час збільшується. Не було б цього захисту, свідомість заплуталося б від безперервного витіснення оціночних суджень.

Приклади стереотипів

Стереотипи – складова частина масової культури. Вони формуються на основі:

  1. Віку (наприклад, «Молодь слухає тільки рок»).
  2. Пола («Всім чоловікам потрібен тільки секс»).
  3. Раси («Японці всі на одне обличчя»).
  4. Релігії («Іслам – терористична релігія»).
  5. Національності («Всі євреї дуже жадібні»).

Найпоширенішим прикладом стереотипів спілкування є «Блондинки дурні».

Важливо відзначити, що стереотип завжди представляє інформацію у найбільш зрозумілою і легкій формі, але, у свою чергу, ця інформація здатна дезорієнтувати людини, якщо буде розходитися з його дійсністю. Вирішувати тільки вам, чи вірити в думка більшості, в стереотипи або ж дотримуватися свого індивідуального ставлення до кого-небудь або чого-небудь.

×

Post a Comment