Теорії особистості

teorii osobistosti 1 Теорії особистості

Людство, з моменту заселення планети, цікавило багато чого, але тільки в 30-х роках XX століття, людина зацікавився походженням своєї особистої природи. З цього періоду і починається вивчення теорії особистості.

Поняття теорії особистості являє собою сукупність припущень або гіпотез про механізми і природі розвитку особистості. Своєю головною метою вони вважають не тільки пояснення, але також і пророкування людської поведінки.

Психологія теорії особистості дає можливість людині розібратися в його природі, допомагає знайти відповіді на риторичні питання, який той весь час себе ставить. Психологічні теорії особистості згідно свого розвитку поділяються на три періоди:

 1. Початкове формування психоаналізу.
 2. Більш чітке визначення аналізу.
 3. Сучасна психологія.

Теорій особистості можна нарахувати близько 40, якщо розглядати з теоретичної точки зору. Назвемо основні теорії особистості:

 1. Аналітична теорія особистості. Вона близька до теорії класичного психоаналізу, бо має з нею багато спільних коренів. Яскравим представником цієї теорії є швейцарський дослідник Карл Юнг. Відповідно до цього підходу, особистість – це спільність реалізованих і вроджених архетипів. Структура особистості – це індивідуальне своєрідність відносин окремих блоків свідомого і несвідомого, інтровертірованной і екстравертірованной особистісної установок.
 2. Психодинамічна теорія особистості. Ця теорія відома ще під назвою «класичний психоаналіз». Її представником і основоположником є Зігмунд Фрейд. У рамках цієї теорії, особистість – це сукупність агресивних і сексуальних мотивів, захисних механізмів. У свою чергу, структура особистості являє собою різне співвідношення окремих індивідуальних властивостей і захисних механізмів.
 3. Гуманістична теорія особистості. Представник – Адам Маслоу. Її прихильники вважають особистість нічим іншим як внутрішнім світом «я» людини. А структура – це співвідношення ідеального і реального «я».
 4. Когнітивна теорія особистості. За своєю природою вона близька до гуманістичної. Основоположник – Джордж Келлі. Він вважав, що єдине, що хоче знати людина – це те, що з ним відбувалося і станеться в майбутньому. Особистість – система особистісних конструктів, яких відбувається обробка особистого досвіду людини.
 5. Діяльнісна теорія особистості. Цей напрямок одержав найбільше поширення як вітчизняні теорії особистості. Яскравим представником є Антон Рубінштейн. Особистість – це свідомий суб'єкт, який займає певне положення в суспільстві і, в свою чергу, виконує корисну для соціуму суспільну роль. Структура ж особистості – ієрархія окремих блоків (самоконтролю, спрямованості) і системних властивостей кожної особистості.
 6. Поведінкова теорія особистості. Вона має ще назву як «наученческая». Головна теза цього напрямку свідчить про те, що особистість – це продукт вчення. Тобто особистість – це сукупність системи соціальних навичок і внутрішніх факторів. Структура – це ієрархія соціальних навичок, в якій головну роль відіграють внутрішні блоки суб'єктивної значущості.
 7. Діспозіціонального теорія особистості. З точки зору цієї теорії, особистість – це система темпераменту і соціально обумовлених властивостей. Структура – ієрархія біологічних властивостей, які входять в конкретні співвідношення і утворюють певні риси і типи темпераментів.
 8. Сучасні теорії особистості. До них відносять: соціодинамічних (теорія поведінки особистості, в якій домінуюче поведінка характерна саме зовнішньої ситуації), інтернаціоністкую (взаємодія внутрішніх і зовнішніх факторів) і теорію рис (теорія типів особистості, в основі якої лежить різниця окремих рис різних людей або ж особистісна цілісність) .

На сьогоднішній день складно стверджувати однозначно, яка теорія є найбільш правдивою. Кожна має свої переваги і недоліки. Актуальною в даний час є концепція сучасного італійського психолога Антоніо Менегетті, який зробив висновки про теорії особистості на основі раніше викладених знань на цю тему.

×

Post a Comment