Трудова дисципліна

trudova disciplina 1 Трудова дисципліна

Трудова дисципліна і трудовий розпорядок – одвічні причини суперечок між роботодавцем і працівником. Останньому не завжди подобаються методи забезпечення трудової дисципліни, які застосовує роботодавець. І обурення працівників найчастіше обгрунтовані, тому що ці заходи суперечать законодавству.

Методи забезпечення трудової дисципліни

Способів забезпечення трудової дисципліни відомо два: покарання і заохочення. У КЗпП України вказана ще виховна робота, але на практиці вона якщо і проводиться, то рідко. Тому розглядати будемо тільки заходи стягнення та заохочення, що роботодавець може застосувати до працівників.

Крім правил, передбачених законом, на кожному підприємстві є особливі вимоги до трудової дисципліни. Вони називаються трудовим розпорядком і приймаються керівництвом організації з урахуванням думки представницького органу працівників (профспілки). Трудовий розпорядок організації визначає:

  • правила прийому і звільнення співробітників;
  • обов'язки і права сторін трудового договору;
  • режим роботи і відпочинку працівників підприємства;
  • підстави для застосування заходів стягнення або заохочення.

Також роботодавець має право самостійно встановлювати спосіб заохочення співробітників (премії, почесні знаки), а от покарання регламентуються ТК (КЗпП) і ніякі локальні акти не можуть містити додаткових заходів стягнень, крім державних організацій.

Що є порушенням трудової дисципліни?

За дотримання трудової дисципліни роботодавець не завжди вважає за потрібне заохочувати працівника, зате за порушення розпорядку завжди готовий накласти стягнення. Що ж буде підставою для накладення дисциплінарного стягнення?

  1. Вчинення працівником дій, які прямо заборонені посадовою інструкцією, трудовим договором, локальним актом.
  2. Невчинення працівником дій, які прямо передбачені перерахованими вище документами.
  3. Вчинення працівником дій, що випливають зі змісту дотримання трудової дисципліни, але прямо трудовим договором не заборонених. Наприклад, запізнення, відсутність на роботі без поважної причини, невиконання розпорядження керівника, вчинення розкрадання і т.д.

Відповідальність за порушення трудової дисципліни

Недотримання трудової дисципліни тягне за собою негативні наслідки для працівника. Усі це знають, але не багатьом відомо які заходи стягнень передбачені законом. Часто роботодавець ущемляє права працівника, застосовуючи до нього покарання, які суперечать законодавству. Так ТК РФ та КЗпП України солідарні з приводу покарань за порушення трудової дисципліни. Застосовуватися такі заходи стягнень:

  • зауваження;
  • догану;
  • звільнення.

Враховуючи тяжкість вчиненого проступку, роботодавець сам має право вибрати міру стягнення. Тобто за серйозне порушення трудової дисципліни може відразу послідувати звільнення, без попередніх йому зауваження та догани. Але роботодавець не має права застосовувати два заходи стягнення за один проступок. Тобто догана та звільнення за один випадок порушення трудової дисципліни послідувати не можуть.

Штрафи за порушення трудової дисципліни

Часто роботодавці вводять на фірмі жорстку систему покарань, штрафуючи працівників за будь-яке порушення трудової дисципліни. Такі заходи стягнення незаконні, ні в ТК РФ, ні в КЗпП України немає вказівок на можливість використання штрафів в якості покарання недбайливих працівників. Також роботодавець не має права депреміровать (позбавити премії) працівника за порушення трудової дисципліни. Правда, можливість залишити працівника без премії є, але тільки в тому випадку, якщо в положенні про преміювання йдеться про те, що премія виплачується за трудові досягнення за відсутності дисциплінарних стягнень. Якщо ж в положенні про преміювання такого не зазначено, то «покарати карбованцем» недбайливого співробітника вийде.

Filed in: карьера
×

Post a Comment