Види ділового спілкування

vidi dilovogo spilkuvannja 1 Види ділового спілкування

Ділове спілкування – це обмін інформацією між реальними або потенційними партнерами. Цей тип спілкування передбачає постановку мети і вирішення найважливіших питань. Для того, щоб розуміти суть цього поняття, потрібно звернутися до видів ділового спілкування, кожен з яких пояснює той чи інший процес, пов'язаний з означеної сферою.

Вербальне і невербальне спілкування

Це розділення вірно і для інших видів спілкування. Вербальне спілкування – це власне розмова, спілкування за допомогою слів. Невербальне спілкування – це пози, жести, інтонації, міміка, тобто все те, що дає людині додаткову інформацію про що говорить і предмет розмови.

Фахівці стверджують, що ми отримуємо лише якийсь відсоток інформації зі слів, а інше – саме з тих сигналів, які прочитуємо і розшифровуємо підсвідомо в процесі невербального спілкування.

Прямі й непрямі види професійного спілкування

Перш за все всі види ділового спілкування зводяться до розмежування на пряме і непряме.

 1. Прямий вид ділового спілкування являє собою власне особисте спілкування в одному приміщенні в один час. Сюди відносяться ділові бесіди і переговори.
 2. Непрямий вид спілкування – письмове, електронне або телефонне спілкування, яке як правило є менш результативним.

У цьому випадку, як і в інших видах міжособистісного спілкування, дуже важливо саме присутність людей в одному місці і в один час, адже це дозволяє встановити зоровий контакт, справити приємне особисте враження і таким чином вплинути на весь хід спілкування.

Фази ділового спілкування

Ділове спілкування, як і будь-яке інше, має свої певні фази:

 • підготовка до спілкування (попередня підготовка інформації, доводів і пр.);
 • фаза спілкування (початок спілкування, контакт з потрібними людьми);
 • концентрація уваги (виділення кола проблем для обговорення);
 • підтримку уваги (пояснення проблеми на доступному офіційному мовою);
 • аргументація і переконання (послуга є обов'язкова фаза, присутній лише у разі розбіжностей);
 • фіксація результату (полягає в необхідності закінчити бесіду в потрібний момент).

Ці фази однаково вірні для будь-якого прямого вербального спілкування.

Види і форми ділового спілкування

Розрізняють декілька видів і форм ділового спілкування, які відповідають різних життєвих ситуацій. До них відносяться:

 1. Ділове листування. Це непрямий спосіб спілкування, який здійснюється за допомогою листів. Сюди належать накази, запити, постанови і т.д. Відрізняють діловий лист – від організації і для організації, і приватна офіційний лист – та ж листування між організаціями, але від імені конкретної особи.
 2. Ділова бесіда. До цього виду спілкування відносяться обговорення різних робочих процесів з метою винести важливе рішення або обговорити деталі.
 3. Ділова нарада. У ході наради збирається весь колектив фірми або його керівна частина, з метою вирішення найважливіших проблем і постановки завдань.
 4. Публічний виступ. У даному випадку мається на увазі підвид ділової наради, в ході якого одна людина займає лідерські позиції і ділиться важливою інформацією з якимсь колом осіб. Важливо, що виступаючий повинен мати повне і всебічне уявлення про предмет розмови і володіти особистісними якостями, що дозволяють йому донести сенс сказаного до аудиторії.
 5. Ділові переговори. У даному випадку обов'язковим результатом спілкування є знаходження та прийняття рішення. У ході таких переговорів кожна сторона має свою точку зору і спрямованість, а результатом обіцяє стати угода чи укладений контракт.
 6. Суперечка. Не всі питання в діловому спілкуванні можна вирішити без спору, однак спір найчастіше тільки ускладнює ситуацію у зв'язку з тим, що люди ведуть себе не зовсім професійно і зайво захоплено відстоюють точку зору.

Ці способи спілкування охоплюють всі робочі ситуації і дозволяють впорядкувати весь процес спілкування в рамках ділового середовища.

×

Post a Comment