Види спілкування в психології

vidi spilkuvannja v psihologii 1 Види спілкування в психології

Усім живим істотам притаманне спілкування. А спілкування – це взаємодія організму з організмом, живих істот один з одним. Види спілкування в психології класифікуються залежно від цілей, засобів, змісту, які притаманні тому чи іншому взаємодії.

Основні види спілкування

  1. По засобах (вербальне і невербальне спілкування).
  2. Цілям (біологічна і соціальна).
  3. Змістом (когнітивне, матеріальне, кондиційне, мотиваційний, діяльнісної).
  4. Опосередкованості (безпосереднє спілкування, опосередковане, непряме, пряме).

Класифікація видів спілкування залежить від того, яку інформацію намагаються донести до слухача, з якою метою і т.п. і за допомогою чого саме.

Так, спілкування по опосредованности означає, що спілкування відбувається за допомогою природних органів, даних природою: голосові зв'язки, голова, руки і т.п. (Безпосереднє спілкування). Спілкування, яке пов'язане із застосуванням спеціальних знарядь і засобів для організації комунікативної взаємодії чи культурних предметів (радіо, знакові системи, телебачення), являє собою опосередковане спілкування.

Пряме спілкування побудоване на фундаменті особистих контактів (бесіди людей один з одним). Непряме здійснюється через посередників (переговори між конфліктуючими особами, сторонами).

Види спілкування по засобам являють собою вербальне (взаємодія за допомогою мови) і невербальне (зв'язок за допомогою жестів, міміки, через тілесні контакти).

Спілкування з утримання являє собою обмін продуктами діяльності або обмін предметами (матеріальне). Передача будь-якої інформації, вдосконалює або розвиває здібності – когнітивне спілкування. Надання впливу один на одного – кондиційне. Обмін вмінням, навичками – діяльнісної. Передача один одному конкретних установок до дії – мотиваційний.

Спілкування по цілям – спілкування, яке пов'язане з розширенням і зміцненням міжособистісних контактів (соціальне) і на задоволення потреб, необхідних для розвитку організму (біологічне).

Спілкування можливе у разі застосування знакових систем. Тому види спілкування і засоби спілкування взаємопов'язані. Розрізняють невербальні та вербальні засоби спілкування.

Поняття види і функції спілкування включає в себе:

  1. Самовираження свого «я».
  2. Засіб комунікації.
  3. Основний засіб управління людьми.
  4. Життєву потребу і запорука людського щастя.

Слід зазначити, що завдяки розумному спілкуванню людина здатна примножити власні цінності, внести вагомий внесок як у свій розвиток, так і в особистісний розвиток інших людей.

×

Post a Comment