Види трудових договорів

vidi trudovih dogovoriv 1 Види трудових договорів

Трудовий договір, поняття і види якого досить різноманітні, є своєрідним угодою між працівником і роботодавцем. У відповідності з трудовим договором працівник зобов'язується виконувати всі покладені на нього обов'язки, а роботодавець – виплачувати обумовлену заробітну плату та надавати належні умови роботи. Види трудових договорів різноманітні, кожен розроблений і регламентований законодавством для конкретного випадку. Розглянемо докладніше трудовий договір, його поняття, види і зміст.

Поняття і зміст трудового договору

Трудовий договір є юридичним документом, який закріплює відносини працівника і роботодавця, узаконює їх і зобов'язує кожну сторону виконувати вимоги договору. Окремі види трудових договорів регламентують трудові відносини працівника і роботодавця, але основним змістом трудового договору є угода між сторонами. Трудовий договір визначає виникнення, будь-які зміни, а також припинення відносин між сторонами.

У трудовий договір входять відомості про сторони, реквізити, а також умови, за якими будується дану угоду. Незалежно від видів та змісту трудового договору, він повинен бути оформлений у письмовому вигляді, містити всі необхідні підписи обох сторін і друку, а також бути у двох примірниках як мінімум.

Типи трудових договорів

Види і форми трудового договору можуть бути найрізноманітнішими і залежати від багатьох факторів. Особливості окремих видів трудових договорів визначається їх термінами, змістом і формою.

Види трудових договорів за термінами

По термінах види трудового договору в Україні діляться на договору:

 • з працівниками на тимчасове виконання певного виду робіт;
 • на певний термін (тимчасові або сезонні працівники);
 • на невизначений термін (безстроковий);
 • різні види строкового трудового договору.

Види трудових договорів з утримання

За змістом типи трудового договору діляться на договору:

 • з надомними працівниками:
 • з іноземними громадянами;
 • з фізичними особами;
 • з молодими фахівцями;
 • за результатами проведеного конкурсу;
 • контракт;
 • з державними службовцями;
 • про роботу за сумісництвом;
 • з громадянами, які не досягли повноліття;
 • з тимчасовими або сезонними працівниками;
 • з роботою за вахтовим методом.

Контракт як вид трудового договору – це особлива його форма, яка передбачає термін дії договору, права та обов'язки сторін, відповідальність кожної сторони, належні умови роботи, матеріальне забезпечення. Розрив контракту відбувається після закінчення його терміну дії, а також у разі дострокового розриву при угоді обох сторін. Відмінними рисами контракту є його обов'язкове складання в письмовій формі. Також від трудового договору контракт відрізняється тим, що він має строковий характер, тобто складається на певний термін. У ньому обов'язково повинні вказуватися всі умови, за яких можна розірвати контракт.

Види трудових договорів за формою

За формою складання типи трудового договору діляться на договору:

 • усний (не поширений юридично);
 • письмовий, який у свою чергу ділиться на підвиди.

Письмовий трудовий договір повинен обов'язково складатися у випадках, коли передбачається укладання договору з фізичною особою або неповнолітнім, проводитися організований набір працівників. Також письмово договір обумовлює роботу в районах з особливими географічними або кліматичними умовами, роботу з підвищеним ризиком для здоров'я, бажання працівника укласти договір саме у письмовій формі, а також в інших випадках, зазначених у законодавстві.

Filed in: карьера
×

Post a Comment