Віктимна поведінка

viktimna povedinka 1 Віктимна поведінка

Віктимна поведінка являє собою одну з різновидів прикордонних вчинків. Йдеться про ситуації, коли поведінка людини як би провокує правопорушення. Основа поняття віктимології походить від латинського «victim» – жертва. Це поняття являє собою сукупність набутих людиною фізичних, психічних і соціальних рис і ознак, що підвищують ймовірність перетворення його в жертву злочину або деструктивних дій.

До причин віктимної поведінки найчастіше відносять схильність особистості до того, щоб стати жертвою. Часто така поведінка проявляється неусвідомлено, спонтанно.

У наш час існують різні варіанти класифікації поведінки жертви, але до цих пір не була прийнята єдина система класифікації. В.С. Мінська, розглядаючи механізм віктимної поведінки, звертає увагу на те, що в більшості злочинів насильницького характеру, поведінка жертви послужило поштовхом до злочину. У ході проведеного нею дослідження вбивств і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, з'ясувалося, що в більшості випадків (95%), безпосередньо перед подією, між жертвою і злочинцем був конфлікт.

Д.В. Рівман вважає, що необхідно класифікувати жертв за віком, статтю, статусом в суспільстві, моральним і психологічним ознаками, а також тяжкості злочину і ступеня винності жертви.

Люди ризикують опинитися в положенні жертви демонструють різні види віктимної поведінки:

  1. Агресивно зухвало провокують злочинця.
  2. Пасивно підпорядковуються насильству.
  3. Виявляють абсолютне нерозуміння хитрощів злочинця, або просто неуважність.

Психологія віктимної поведінки жертви може відображатися в правомірних вчинках і в діях, що порушують закон, може надавати мінімальний вплив на події злочин, а може зіграти в ньому вирішальну роль.

Поряд з вищеописаною класифікацією, Рівман структурував дане явище, грунтуючись на ступені вираженості якостей людини, які визначають його особисту віктимності приналежність. У результаті були описані такі типи віктимної поведінки:

  • Універсальний тип – з яскраво вираженими індивідуальними рисами, предопределяющими високий потенціал уразливості від різних злочинів.
  • Виборчий тип – люди у високій віктимна уразливості по відношенню певних видів злочинів.
  • Ситуативний тип – володіють віктимна середнього рівня, можуть стати жертвою при певному збігу обставин.
  • Випадковий тип – ті, хто стають жертвами випадково.
  • Професійний тип – виктимность цих людей визначається їх професійною діяльністю.

Профілактика віктимної поведінки

Жоден злочин не відбувається, окрім як будучи частиною кримінальної системи «злочинець – ситуація-жертва». Виходячи з цього, профілактика проблеми повинна йти через роботу з усім трьома згаданими елементами. Ефективна профілактика йде через комплексний вплив на всі можливі чинники і з урахуванням особливостей віктимної поведінки. Величезну роль у цьому відводиться просвітницькій роботі серед населення, інформування про можливі злочини, про методики злочинців, про обставини при яких виникають кримінальні ситуації і про ефективні методи виходу з них. Також до профілактичних заходів, відносяться заходи з підвищення моральності населення, боротьби з аморальним способом життя. І також важливо згадати, про важливість профілактичної роботи лікарів з людьми, страждаючими нервовими і психічними захворюваннями.

×

Post a Comment